tisdag 1 oktober 2013

Historiska händelser nu och då 1 Oktober

1858Husagan avskaffas i Sverige. Myndiga anställda får inte längre agas, medan manliga under arton och kvinnliga under sexton fortfarande tillåts agas (fram till 1920).
Husaga var en tidigare bestraffningsform som innebar att husbonden, husfadern och husmodern hade rätt att kroppsligt bestraffa (aga) barn och tjänstefolk. Hustrun var dessutom underställd sin make.
Husagan speglade det förindustriella samhället där tillgängliga sanktionsmedel huvudsakligen bestod av kroppsstraff och dödsstraff. Sedan 1800-talet har detta ersatts av penningstraff (böter) och frihetsstraff (fängelse) i västerländska samhällen, dödsstraffet har dock vissa länder valt att behålla för den allra grövsta brottsligheten.

I vissa svenska landskapslagar från medeltiden hade husbonden rätt att "med måtta" aga sin hustru, sina barn och sitt tjänstefolk. I 1734 års lag fanns dock inga bestämmelser om mannens rätt att aga sin hustru. Olika legostadgor kom åren 1664–1833 och där reglerades vidare husbondens och husmoderns rätt att aga sitt tjänstefolk.

Den 1 oktober 1858 reducerades rätten att utföra husaga till anställda pojkar under 18 år och anställda flickor under 16 år. Den avskaffades helt i Sverige 1920. Det var den 22 december 1847 som Lars Johan Hierta motionerade om avskaffandet till Sveriges riksdag.

Konservativa var för husaga i uppfostrande syfte precis som man på den tiden fick göra med sina barn, medan liberala var emot husaga och menade att tjänstefolket inte var barn utan skulle ses och behandlas som anställda, och var där för att arbeta och inte för att uppfostras.


1950 – Tunnelbanan i Stockholm börjar trafikera sträckan SlussenHökarängen.

Hökarängen är en stadsdel i Farsta stadsdelsområde i söderort i Stockholms kommun. Det moderna Hökarängen växte fram som en planerad förort på 1940-talet och bebyggelsen domineras idag av bostadsområden byggde 1946-1954. Befolkningen som uppgick till 45 personer 1946 ökade till som mest 16 000 personer 1952. Stadsdelen var ett av de första exempel på de många nya förorter som byggdes längs med den nya tunnelbanan decennierna efter andra världskriget och den bilfria centrumanläggningen ritad av David Helldén kom att bli stilbildande för planeringen av nya förorter i Sverige.

Hökarängen nämns i en urkund från 1715 som ett torp under Farsta gård i Brännkyrka socken. I slutet av 1700-talet var Hökarängen ett frälsetorp som tillhörde en köpman från Stockholmssläkten Pauli. Under hans tid rustade Hökarängens gård upp och dagens byggnader uppfördes kring sekelskiftet 1800. Under mitten av 1800-talet var Hökarängen under 50 år utarrenderat till två stockholmare.

Hökarängens bostadsområden uppfördes som separata delar, och placerades ut i den kuperade terrängen. Merparten av bebyggelsen uppfördes under 1940- och 1950-talet och består till största del av 3-4 våningar höga lamellhus kombinerat med enstaka punkthus. I Skönstaholm uppfördes radhus, som uppläts med hyresrätt. Bebyggelsen utökades på 1960-talet och genom nutida förtätningar.

Bebyggelse från 1940- och 1950-talet i Hökarängen är homogen med relativ låg bebyggelse kombinerad med enstaka, något högre punkthus. Fasaderna domineras av grov spritputs i varma jordfärger, ofta kombinerat med ljusare slätputsade fönsteromfattningar och knutar. På flera hus har fasaden delats med geometriska mönster. Bland färgerna som valts finns brungrå spritputs samt röda, ockra och gröna kulörer. Även gult och rött tegel förekommer. Typisk för bebyggelsen är omsorgsfullt utformade detaljer och valda material, samt variation i utformningen av balkonger, portar och fönster vilket skapar en variation inom den homogena ramen.

Ett flertal av tidens ledande arkitekter deltog i utformningen av den nya bebyggelsen, bland annat Ancker-Gate-Lindegren, David Helldén, Ernst Grönwall och Georg Varhelyi.

Veckodagsområdet är beläget längst österut i Hökarängen, närmast Nynäsvägen. Området var tänkt att innehålla radhus och fastighetskontoret hade fått in en offert på 258 radhus. Efter andra världskrigets slut hade dock inflyttningen till Stockholm ökat kraftigt och fastighetskontoret ändrade planerna för området. Först till två våningar, och sedan tre våningar höga hyreshus med 500 tvårumslägenheter. Husen var halvpermanenta bostadshus med genomgångslägenheter för bostadslösa familjer som betecknades som katastroffall. Slutligen beslöt man att dela lägenheterna och istället bygga 1000 enrumslägenheter. Arkitekter var Ernst Grönwall och Georg Varhelyi.

Lägenheterna stod färdiga 1947/48 och var avsedda att användas i tre år som genomgångsbostäder fram till 1951 då politikerna antog att bostadsbristen skulle vara bortbyggd. Området fick snabbt sociala problem då många problemfamiljer flyttade in, och problem med gängbildning och kriminalitet uppstod. Först 1959, åtta år senare än planerat, började man avveckla de provisoriska lösningarna och bygga om husen. De sista byggdes om 1966. På taken finns fortfarande många skorstenar kvar från de tidiga vedspisköken. Områdets yttre lamellhus är sammanbundna av lägra garagelängor och bildar en front mot motorvägen. Planen är öppnare än i Tobaksområdet, och gårdsrummen är öppna med hus endast på långsidorna av kvarteren. De yttre husen har brungrå spritputs medan de inre har dämpade röda och ockrafärgade kulörer.

I området inre ligger Kastanjegården som uppfördes i slutet av 1940-talet. Byggnaden har en särpräglad tegelarkitektur och samlade flera samhällsfunktioner kring en gård. Ursprungligen innehöll den bland annat butik, daghem och samlingslokal.


I huset längst till vänster är jag uppväxt


Vi firar födelsedag:
1910Bonnie Elizabeth Parker, amerikansk bankrånare.1930Richard Harris, brittisk skådespelare  spelade Albus Dumbledore i de två första filmerna om Harry Potter.


1935Julie Andrews, brittisk-amerikansk skådespelare och sångare.


1965Irma Schultz, svensk sångare och skådespelare.1982Sandra Oxenryd, svensk sångare.
Vi lämnade er:
1979Harry Persson, svensk tungviktsboxare.2011Sven Tumba, 80, svensk ishockeyspelare.Allt för nu

Vi är överallt

Inga kommentarer: