torsdag 24 oktober 2013

Historiska händelser nu och då 24 Oktober

1657 – Den danska fästningen Frederiksodde stormas och intas av svenska trupper, vilket var en av förutsättningarna för tåget över Bält.

Fredericia anlades som fästning 1649 och hette fram till 1664 Frederiksodde. 1657 utkämpades Stormningen av Frederiksodde med svensk seger. Stormningen genomfördes med stor grymhet. I den danska armén tjänstgjorde både danska utskrivna soldater och tyska legosoldater. Danskarna höggs ner medan tyskarna skonades för att kunna "stickas in" i den svenska armén som följande vinter gick på isen över Lilla och Stora bält och framtvingade freden i Roskilde 1658.

Tåget över Bält var Karl X Gustavs berömda marsch med den svenska armén över de isbelagda Lilla Bält den 30 januari 1658 och Stora Bält den 5-6 februari 1658 under Karl X Gustavs första danska krig.

Tiden efter stormningen av Frederiksodde kände sig den svenska krigsledningen osäker. Man var rädd för ett anfall från Brandenburg mot Svenska Pommern och sedan mot armén som befann sig på Jylland. Det var bråttom att få Danmark på knä om inte även detta krig skulle vända sig mot dem. Målet var Köpenhamn. Men först måste man ta sig över till ön Fyn. Danskarna förstod att en invasion av ön var nära. De danska trupperna på ön var under ledning av Ulrik Frederik Gyldenløve. Frågan var bara hur man skulle ta sig över?


1945FN-stadgan träder i kraft, till vilkets minne FN-dagen firas.

FN-stadgan, Förenta nationernas stadga, är den stadga som reglerar FN:s uppgifter, befogenheter, arbetsordning och organisation. Den tillkom 26 juni 1945 i San Francisco då FN bildades, och trädde i kraft 24 oktober samma år. Till stadgan hör även Stadgan för Internationella domstolen.
I stadgan finns FN:s ändamål, grundsatser och syften, huvudorganens regler och uppgifter, och olika bestämmelser som medlemsländerna förbinder sig till.

FN:s stadga inleds med: ”Vi de förenade nationernas folk, beslutna att rädda kommande släktled undan krigets gissel”…

FN-stadgans kapitel, med kort beskrivning:

Kapitel 1. Ändamål och grundsatser
Redogör för FN:s ändamål, som är att genom fredliga metoder upprätthålla internationell fred, se till att de mänskliga rättigheterna följs och att skapa band mellan länder för att lättare kunna lösa konflikter.
I kapitlets artikel 2 (4) stadgas vad som kanske har kommit att bli folkrättens viktigaste regel: Krig-och våldsförbudet.
Kapitel 2. Medlemskap
Redogör för kraven för att bli medlem, samt de regler som måste följas.
Kapitel 3. Organ
Kort sammanfattning av de olika organen, säkerhetsrådet, etc.
Kapitel 4. Generalförsamlingen
Beskriver generalförsamlingen och dess uppgifter och plikter.
Kapitel 5. Säkerhetsrådet
Innehåller en lista på medlemmar, generalförsamlingens uppgifter och befogenheter, etc.
Kapitel 6. Fredlig lösning av tvister
Redogör för olika medel att fredligt lösa tvister.
Kapitel 7. Inskridande i händelse av hot mot freden, fredsbrott och angreppshandlingar.
Kapitlets titel beskriver väl vad det handlar om.
Under kapitel 7 kan FN:s säkerhetsråd besluta om ekonomiska eller, i vissa fall, militära sanktioner mot stater vars handlingar medför hot mot den internationella freden, brott mot den internationella freden eller "acts of aggression". Kapitel 7 får därmed anses vara FN:s kraftfullaste medel i strävan efter internationell fred och säkerhet.
Kapitel 8. Regionala avtal
Skapar möjligheter för regionala arrangemang för att upprätthålla fred.
Kapitel 9. Internationellt ekonomiskt och socialt samarbete
Redogör för syfte och metoder för ett sådant samarbete för ekonomiska och sociala rättigheter och full sysselsättning.
Kapitel 10. Ekonomiska och sociala rådet
Beskriver ekonomiska och sociala rådet, vars uppgift är att se över föregående punkt.
Kapitel 11. Förklaring angående icke självstyrande territorier
Redogör för regler om kontroll av icke självstyrande territorier.
Kapitel 12. Internationellt förvaltarskapssystem
Beskriver förvaltarskapssystem och dess syfte.
Kapitel 13. Förvaltarskapsrådet
Kapitlet beskriver förvaltarskapsrådets uppgifter och befogenheter.
Kapitel 14. Internationella domstolen
Beskriver den internationella domstolens stadga.
Kapitel 15. Sekretariatet
Kapitel 16. Särskilda bestämmelser
Kapitel 17. Övergångsbestämmelser rörande säkerheten
Kapitel 18. Ändringar
Kapitel 19. Ratifikation och undertecknande


Vi firar födelsedag:
1930The Big Bopper, eg. Jiles Perry Richardson, Jr., amerikansk rockmusiker och låtskrivare.1935Lena Söderblom, svensk skådespelare.1936Bill Wyman, brittisk musiker, basist, medlem i The Rolling Stones.1964Pär Holmgren, svensk meteorolog.1974Joakim Nätterqvist, svensk skådespelare.
Vi lämnade er:
1957Christian Dior, fransk modeskapare.


2011Kjell Johansson, svensk bordtennisspelare, känd som Hammaren, mottagare av Svenska Dagbladets guldmedalj 1965.
Allt för nu

Vi är överallt

1 kommentar:

Veiken sa...

Tänk att det var så kallt att en hel armé kunde spatsera över Stora och Lilla Bält! Gud bevare oss för det! :)