torsdag 31 oktober 2013

Historiska händelser nu och då 31 Oktober

1878Eldkvarn brinner.

Eldkvarn kallades en ångdriven kvarn i Stockholm som skadades vid en brand torsdagen den 31 oktober 1878. Kvartersnamnet Eldkvarn påminner fortfarande idag om denna kvarn. På platsen ligger idag Stockholms stadshus.

Kvarnen byggdes 1805 åt akademiledamoten Abraham Niclas Edelcrantz och försågs med en 20 hk ångmaskin av fabrikat Boulton & Watt som drivkälla. Samuel Owen var anställd vid detta företag och kallades över till Stockholm för att hjälpa till med installationen och ingångkörning. Namnet Eldkvarn har sitt ursprung i att ångmaskinen, när den introducerades som drivmotor på slutet av 1700-talet, kallades "eld - och luftmachin", det vill säga drevs av eld och luft, där "luft" avsåg vattenånga. Den mer korrekta benämningen på kvarnen borde egentligen ha varit "ångkvarn", en benämning som dock började användas först i mitten på 1800-talet när ångdriften hade etablerat sig som den viktigaste drivkällan inom industrin och även för kvarnar för malning av spannmål.

Branden tros ha orsakats av en nerfallande gaslampa som antände mjöldammet. Den började strax före klockan 17, en eller två trappor upp i nordöstra hörnet av hus nr 1 vid HantverkargatanKungsholmen.

Kvarnen kunde dock fortsätta att mala även efter branden och användes ända fram till 1906. Byggnaden revs 1910. På Eldkvarnstomten, som fick kvartersbeteckningen Eldkvarn byggdes sedermera Stockholms stadshus. En stentavla i stadshusets portal påminner om det.

Händelsen har givit upphov till uttrycket ”inte sen Eldkvarn brann” i betydelsen för väldigt länge sedan.


1956Suezkrisen inleds. Israel invaderar Sinaihalvön och tvingar egyptiska stridskrafter ända till Suezkanalen. Franska och brittiska flygplan bombar Egypten för att framtvinga ett återöppnande av kanalen.

Suezkrisen kallas det krig där Israel, Storbritannien och Frankrike anföll Egypten i slutet av 1956. USA, Sovjetunionen och Förenta nationerna spelade avgörande roller för att tvinga Storbritannien, Frankrike och Israel att dra sig tillbaka

Efter det att Egyptens president Gamal Abdel Nasser nationaliserat Suezkanalen inleddes ett inofficiellt samarbete mellan Israel och de två västeuropeiska stormakterna Frankrike och Storbritannien.

Mindre än ett dygn efter att Israel invaderade Egypten utfärdade Storbritannien och Frankrike ett gemensamt ultimatum till Egypten och Israel, och började sedan bomba Kairo. Trots förnekanden av de israeliska, brittiska och franska regeringarna började bevis framkomma om att invasionen av Egypten hade planerats i förväg av de tre makterna. Brittisk-franska styrkor drog sig tillbaka före slutet av året men israeliska styrkor återstod till mars 1957 och förlängde därmed krisen. I april öppnades kanalen helt igen för sjöfart, men andra återverkningar följde.
Attacken följde Egyptens president Gamal Abdel Nassers beslut den 26 juli 1956 till nationalisering av Suezkanalen, efter tillbakadragandet av ett erbjudande från Storbritannien och USA om att finansiera byggandet av Assuandammen, som var svar på Egyptens nya band med Sovjetunionen och erkännandet av Folkrepubliken Kina under höjden av spänningarna mellan Kina och Taiwan.Syftet med attacken var främst att återvinna västs kontroll över kanalen och avlägsna Nasser från makten.

De tre allierade, särskilt Israel, lyckades främst uppnå de omedelbara militära målen, men påtryckningar från USA och Sovjetunionen i FN och annorstädes tvingade dem att dra sig tillbaka. Som ett resultat av yttre påtryckningar misslyckades Storbritannien och Frankrike i sina politiska och strategiska mål att styra kanalen och avlägsna Nasser från makten. Israel uppfyllde vissa av sina mål, till exempel att uppnå fri sjöfart genom Tiransundet. Som en följd av konflikten kom UNEF att övervaka den egyptisk-israeliska gränsen för att hindra båda sidorna från återuppta fientligheterna.


Vi firar födelsedag:
1920Gunnar Gren, ”Il professore”, svensk fotbollsspelare, OS-guld 1948, VM-silver 1958 bland annat.1934 – Prinsessan Margaretha, kung Carl XVI Gustafs syster.


1959 – Mats Näslund, svensk ishockeyspelare.1963Mikkey Dee, svensk trummis medlem i Motörhead.


1970Malin Berggren, svensk sångare.Vi lämnade er:
1926Harry Houdini, ungersk-amerikansk magiker.1993 – River Phoenix, amerikansk skådespelare.
Allt för nu

Vi är överallt

onsdag 30 oktober 2013

Halloween vandringar

Även i år så kör vi givetvis specialvandringar över Halloween med början Torsdag 31 oktober och fram tills på Söndag den 3 November.

Halloween 2012
http://www.stockholmghostwalk.com/vandringar

Kom och lyssna på vad Halloween egentligen är och hör om allt som hänt i våran stad.


Allt för nu

Vi är överallt

Historiska händelser nu och då 30 Oktober

1853 – Sångsällskapet Orphei Drängar (OD) grundas i Uppsala.

Sångsällskapet Orphei Drängar, OD, är en av Sveriges mest kända manskörer.
Kören bildades på kvällen den 30 oktober 1853 då ett dussintal sångarstudenter samlades vid Gamla Torget i centrala Uppsala. Nöjeslivet var vid denna tid något begränsat då Uppsala var en stängd stad på grund av koleraepidemin. En av sångerna som sjöngs den kvällen var Carl Michael Bellmans Hör I Orphei Drängar, som sedan blev lystringssång och upprinnelsen till den välbekanta kören och dess namn. Kören har också fått ge namn åt en adress i Uppsala, "Orphei Drängars plats". Ursprungligen stammar namnet från Orfeus, som fått representera musikkonsten och lyran inom den grekiska mytologin.

Under 1900-talet utvecklades Orphei Drängar till en framstående manskör, först under Hugo Alfvéns och senare under Eric Ericsons och Robert Sunds ledning. Den 6 maj 2008 valdes Cecilia Rydinger Alin till ny dirigent.

OD:s mest kända konserter är Capricerna. Capricerna har sedan starten 1962 blivit en av Uppsalas mest befästa traditioner. Biljettsläppet två veckor före föreställningen är en händelse i sig då många tältar en hel natt för att få biljetter. Fem, oftast utsålda, föreställningar ges under helgen kring andra advent i aulan i universitetshuset i Uppsala.

Caprice är en spektakulär show som går långt utanför vad man förväntar sig av en körkonsert: ljus, koreografi och variationsrik musik. Avslöjandet av en eller flera hemliga gäster är en viktig del av showen. Föreställningarna är omgärdade av hemlighetsfullhet och varken innehåll eller gästartister avslöjas i förväg.

Listan på gästartister genom åren är lång. Inte helt oväntat finns en lång rad "gyllene röster" representerade, som Håkan Hagegård, Peter Mattei, Barbara Hendricks, Anne Sofie von Otter, Mikael Samuelson, Malena Ernman och Emma Vetter för att nämna några. Men även flera mer folkkära artister och musiker har gästat Capricerna: Povel Ramel, Alice Babs, Sven-Bertil Taube, Robert Broberg, Ale Möller, Lena Willemark, Galenskaparna & After Shave, Toots Thielemans, Tommy Körberg, Lill Lindfors, Martin Stenmarck, Peter Carlsson & Blå Grodorna, Roger Pontare och Wille Crafoord.


1998 – 63 ungdomar omkommer och 200 skadas vid en brand i en festlokal vid BackaplanHisingen i Göteborg.

Diskoteksbranden i Göteborg var en brand med katastrofala konsekvenser som inträffade natten mellan den 29:e och 30 oktober 1998 i en lokal vid BackaplanHisingen i Göteborg, där ett diskotek hade arrangerats. 375 ungdomar i åldern 12–25 år befann sig i lokalen, som var godkänd för 150 personer av räddningstjänsten. 63 personer omkom och omkring 200 skadades.

Branden inträffade i en föreningslokal i Göteborg, på tredje våningen. Där hade ett diskotek anordnats för att fira halloween. Branden anlades i trapphuset som vette mot nödutgången. På grund av detta kunde nödutgången inte användas, vilket ledde till att ett enda trapphus var tillgängligt för utrymning. Många ungdomar hoppade ut från fönstren, men eftersom fönstren var placerade 2,2 meter över golvytan och fem meter över marken var detta svårt. Brandsäkerheten var generellt bristfällig i lokalen.

Det första nödsamtalet inkom klockan 23.42, men på grund av oväsen i lokalen tog det tid innan larmoperatören kunde uppfatta adressen. Klockan 23.45 gick ett så kallat stort larm på Lundby brandstation, som är belägen på Hisingen, och fyra minuter senare kom den första räddningsstyrkan till platsen. Senare larmades även sex andra brandstationer dit. Runt 60 ungdomar räddades av rökdykare, varav 40 genom trapphuset och 20 via fönstervägen. Andra tog sig ut själva.

63 ungdomar dog och 213 skadades, varav 50 allvarligt. Under lång tid var det osäkert huruvida branden var en olycka eller om den var anlagd. Inom några dagar spekulerades att branden, vars offer till största delen bestod av ungdomar med utländsk bakgrund, var anlagd av svenskar med främlingsfientliga eller rasistiska åsikter. Affischer sattes upp i Göteborg med texten "60 invandrarungdomar har dött, nu ska 60 svenskar dö". Det visade sig att de fyra gärningsmännen själva var invandrare från Iran, varav tre tidigare var dömda. 2008 hade endast en av gärningsmännen kvar sitt namn.


Vi firar födelsedag:
1947Sven Melander, svensk programledare, skådespelare och journalist.1959Glenn Hysén, svensk fotbollsspelare.1960Diego Maradona, argentinsk fotbollsspelare, kanske den bäste genom tiderna.1973Anna Le Moine, svensk curlingspelare.1986Emelie Lindström, innebandyspelare
Vi lämnade er:
2003Börje Leander, svensk fotbollsspelare back i AIK 1939-1953, sammanlagt 249 allsvenska matcher, samt 23 A-lagslandskamper OS-guld 1948.2007Robert Goulet, 73, amerikansk sångare och skådespelare.
Allt för nu

Vi är överallt

tisdag 29 oktober 2013

Historiska händelser nu och då 29 Oktober

1929Börskrasch i USA avslutar det glada 1920-talet och den stora depressionen inleds.

Glada 1920-talet kallas den högkonjunktur som pågick från mitten av 1920-talet och som avslutades med en börskrasch i USA den 29 oktober 1929.

Det "glada tjugotalet" präglades av en ekonomisk, social, konstnärlig och kulturell dynamik. Termen omfattar alla ämnesområden, men används mest inom ekonomi. Ofta var det de ekonomiska framgångarna som bäddade för framsteg på andra plan, till exempel teknik, vetenskap, konst och litteratur. På engelska kallas tidsepoken Roaring Twenties, Golden Twenties eller Happy Twenties, och på franska kallades de även "années folles" ("galna åren"). och på tyska "Goldene Zwanziger" ("Gyllene 20-talet").

Även om bråk och oroligheter förekom på många håll i världen, till exempel i Asien, Centralamerika och Östeuropa, klassas perioden ofta som framgångsrik i mänsklighetens historia, och innehöll även medicinska och vetenskapliga framsteg, samt kommunikationsförbättringar.
För ungdomar rådde Jazzåldern, då jazzmusik var populärt. Nöjeslivet frodades i metropoler som New York, London, Paris och Berlin.

Kvinnornas roll i samhället blev större, de blev mindre bundna till hemsysslorna och fick rösträtt. Flappern framstod som en modern, frigjord kvinna. Många länder hade samtidigt infört allmän rösträtt för både män och kvinnor; i USA fick kvinnor i samtliga delstater rösta från 1920, i Sverige från 1921.

Stora depressionen var en lågkonjunktur som började med den stora Wall Street-kraschen i New York i USA den 29 oktober 1929. Från USA spred den sig snabbt till Europa och de andra delarna av världen, med förödande effekter i både I-länder och U-länder. Den internationella handeln sjönk kraftigt, likaså personlig inkomst, skatteinkomster, priser och vinster. Städer över hela världen fick genom detta ett stort bakslag, inte minst de som förlitade sig på tung industri. Byggandet avstannade mer eller mindre i flera länder, och bondgårdar och andra jordbruksområden drabbades då priset för deras skördar sjönk med mellan 40 och 60 procent. Gruvarbetare och skogsarbetare fick det hårdaste slaget då efterfrågan sjönk kraftigt och det fanns få andra anställningsalternativ. Den stora depressionen slutade vid olika tidpunkter i olika länder; majoriteten av länderna som drabbades satte upp olika biståndsprogram för att klara krisen. De flesta länderna gick igenom någon form av politisk kris under depressionen, vilken förde politiken mer till vänster eller höger. Demokratin blev svagare, vilket gav diktatorer som Adolf Hitler, Josef Stalin och Benito Mussolini en fördel, och som också hjälpte till att bygga upp förutsättningarna för andra världskriget.


1954 – Det första svenska tv-programmet En skål för televisionen sänds.

En skål för televisionen räknas som det första svenska TV-programmet, bortsett från diverse provsändningar. Det dåvarande Radiotjänst startade sina sändningar 29 oktober 1954. Först ut var programmet En skål för televisionen som bestod av både ett nyhetsmagasin och en väderleksrapport; tyngdpunkten var dock lagd på underhållning, lett av Lennart Hyland. Medverkade i programblocket gjorde även bland andra Maj-Britt Nilsson och Jens Mathisen.


Vi firar födelsedag:
1917Henry Carlsson, (”Garvis”), svensk fotbollsspelare i AIK 19391949 och gjorde sammanlagt 192 allsvenska matcher med 97 mål och fotbollstränare. OS-guld 1948.

Garvis Carlsson.jpg

1930Niki de Saint Phalle, fransk konstnär.1956Babben Larsson, svensk skådespelare och komiker.1971Winona Ryder, amerikansk skådespelare.1990Eric Saade, svensk artist.
Vi lämnade er:
1950Gustaf V, kung av Sverige sedan 1907.1983Sten Broman, svensk tonsättare, dirigent, musikpedagog, även känd som musikkritiker och tv-programledare.
Allt för nu

Vi är överallt

måndag 28 oktober 2013

Personalfest ikväll

Nu har folket börjat anlända till förfesten inlägg och bilder från festen kommer
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allt för nu
 
Vi är överallt
 


Historiska händelser nu och då 28 Oktober

1704 – 3 000 svenska kavallerister ledda av Karl XII besegrar en sachsisk styrka i slaget vid Punitz.

I augusti 1704 marscherade Karl XII till Lemberg, som intogs efter en kort belägring. August den Starke, som slog läger i Sandomir, drog nytta av detta tillfälle genom att marschera till Warszawa, där han ockuperade staden och tillfångatog 1 500 svenskar. När Karl XII återvände till staden under oktober drog sig August tillbaka till Krakow. General Schulenburg försökte med 4 000 infanteri och 900 ryttare att korsa floden Oder och fly till Sachsen, men dessa blev jagade av Karl XII, som med 3 000 ryttare fölföljde dem till staden Punitz den 28 oktober.

Schulenburg hade tolv bataljoner fotsoldater och fyra skvadroner ryttare, totalt endast 4900 soldater som han hade bråttom att mobilisera. Han tog ställning på ett fält framför byn Janitz väster om Punitz. Sachsarnas vänsterflygel skyddades av Pynitz, och högerflygeln var skyddad av ett oframkomligt träsk. Centern skyddades av ett dike med en vagnborg bakom den. Mellan vagnborgen placerade Schulenburg sina kanoner. Karl XII hade fyra dragonregementen. Fem ytterligare regementen kunde inte nå slagfältet i tid, så kungen kunde endast uppbåda 3 000 ryttare av 7 000 i hans armé.

Först attackerade svenskarna det sachsiska kavalleriet, som snabbt jagades iväg. Det sachsiska infanteriet lyckades hålla tillbaka svenskarnas inledande anfall, tack vare att Schulenburg ställde upp sina soldater i en stor fyrkantsformation. När de fem svenska regementena anlände till slagfältet under kvällen anföll svenskarna på nytt. Sachsarna attackerades från alla håll, och svenskarna koncentrerade sig på att anfalla luckorna i fiendens led. Svenskarna sprängde den sachsiska häravdelningen, men sachsarna svarade detta med sina kraftfulla muskötsalvor. Vid detta tillfälle retirerar svenskarna till närliggande Punitz i skydd av mörkret. Sachsarna kunde då framgångsrikt dra sig tillbaka från striden.

Sachsarnas förluster uppgick till 500 man döda, sårade och tillfångatagna samt tre kanoner, medan svenskarnas uppgick till 100 till 300 döda och sårade. Svenskarna tillfångatog de sachsare som skadades under striden, samt erövrade sachsarnas kanoner och tross. Trots förlusterna lyckades sachsarna korsa floden Oder. Karl XII förföljde sachsarna till Glogau, för att sedan återvända till Polen för att slå vinterkvarter vid Ravitz på den sachsiska gränsen. Han hotade Sachsen och hindrade Augusti, som befann sig i Polen, för att få kontakt med Sachsen. Han skulle stanna kvar där i åtta månader.

1820Sveriges första sparbank öppnas av Eduard Ludendorff i Göteborg.

Eduard Ludendorff, född Ludindorff 10 juli 1790 i Stettin, död 28 juni 1824 i Göteborg, var invandrad till Sverige från Stettin, och grundade Sveriges första Sparbank 1820.

Den 28 oktober 1820 grundade han Sveriges första sparbank i Göteborg. Orsaken var att staden hade genomlidit svåra tider, och banken förmodades minska fattigdomen på sikt. Dess första lokal var Västra Hamngatan 15 (hörnet av Kungsgatan), Ludendorffs hem.

I det gamla bondesamhället var fattigdomen utbredd och maten ibland en bristvara. Utvecklingen stagnerade på grund av detta och det var en allmänt ohållbar situation. Regeringen uppmanade därför socknar, församlingar, härad och länsstyrelser att bilda sparbanker; banker som skulle uppmuntra sparande. Vinsten från verksamheten skulle gynna kunderna på ett eller annat sätt. Antingen sänktes utlåningsräntan eller så höjdes inlåningsräntan eller så skänkte man pengar till olika allmännyttiga verksamheter i verksamhetsområdet.

Den första sparbanken som bildas i Sverige var Göteborgs sparbank 1820, och var vid det laget den enda fristående banken i Göteborg, såväl som i resten av landet. Öppningsdagen den 28 oktober 1820 sattes 646 riksdaler banco in. Den allra första insättaren var den 3-åriga flickan Carolina Bernhardina Hammardahl, som satte in 12 skilling banco och fick kontonummer 1. Hennes bror som också satte in 12 skilling fick kontonummer 2. Deras far som var bokhållare kan ha fått pengar av någon av bankens stiftare, exempelvis Eduard Ludendorff, för att barnen skulle sätta in dessa i banken och uppmuntra till sparande.

Antalet sparbanker växte kraftigt under 1800-talet och 1901 när Svenska sparbanksföreningen bildades fanns det över tre hundra stycken sparbanker, de närmaste decennierna skulle ökade antalet till nära nog femhundra stycken. För att ytterligare stärka samarbetet bildades 1942 Sparbankernas bank vilken skulle verka som en "centralbank" för sparbanksrörelsen. Många sparbanker var fortfarande väldigt små vilket gjorde det svårt att driva verksamheten effektivt, men en ny sparbankslag 1955 gav för första gången möjligheten att slå samman små banker till större och mer funktionella enheter. Fram till 1990-talet hade antalet sparbanker minskat till runt 130 stycken.


Vi firar födelsedag:
1955Bill Gates, amerikanska företagare, medgrundare och styrelseordförande av Microsoft.1963Eros Ramazzotti, italiensk popsångare.


1963Lauren Holly, amerikansk skådespelare.1967Julia Roberts, amerikansk skådespelare.1975Sara Alström, svensk skådespelare Rederiet,Vänner och fiender,9 millimeter,Vita lögner.
Vi lämnade er:
1993Doris Duke, amerikansk arvtagare och filantrop till tobaksmagnaten James "Buck" Duke, som var ägare till Duke Tobacco Inc.1984Knut Nordahl, svensk fotbollsspelare. OS-guld 1948, VM-brons 1950.
Allt för nu

Vi är överallt

söndag 27 oktober 2013

Historiska händelser nu och då 27 Oktober

1808Slaget vid Virta bro, Finland, då Johan August Sandels med 2 000 man besegrar en jämnstark rysk styrka.

Johan August Sandels född den 31 augusti 1764 i Stockholm, död den 22 januari 1831 i Stockholm, var en svensk greve, fältmarskalk och ämbetsman. Han är kanske mest känd för sina insatser under finska kriget 1808–1809.

Sandels gav namnet åt ett finländskt ölmärke som bryggs av Olvi sedan 1971. På flaskorna finns korta berättelser om överste Sandels och hans kärlek till öl och mat. Berättelserna är både på finska och på svenska.

Första Slaget vid Virta bro var ett slag under det finska kriget den 27 oktober 1808.
Vid Virta bro nära Idensalmi kyrka vann svenskarna under Johan August Sandels ledning, som innehade en omsorgsfullt befäst ställning norr om bron, en seger över ryssarna under furst Michail Petrovitj Dolgorukov. Några av Johan Ludvig Runebergs dikter i Fänrik Ståls sägner behandlar denna blodiga dag.


1981 – Den sovjetiska ubåten U 137 går på grund utanför Karlskrona.

U 137 (enligt svensk dåtida benämning; S-363 enligt senare offentliggjord sovjetisk benämning) var en dieseldriven sovjetisk ubåt av Whiskey-klass byggd 1956 på Ordzjonikidzevarvet, det sovjetiska namnet på Baltijskij Zavod (Östersjövarvet), som gick på grund på Torhamnaskär vid inloppet till Gåsefjärden, i militärt skyddsområde utanför Karlskrona, Blekinge den 27 oktober 1981. Vid tidpunkten för händelsen sågs grundstötningen som ett bevis för en omfattande sovjetisk undervattensverksamhet i svenska farvatten. Idag anser en del debattörer att kränkningen snarare berodde på inkompetens och undermålig teknisk utrustning än en medveten aggression. Andra anser att kränkningen var medveten och ett led i illegala aktiviteter mot Sverige. Detta är en slutsats som även förs fram av senaste ubåtskommissionen.

Kvällen den 27 oktober 1981 bedrev svenska marinen försök med en ny ubåtsjakttorped utanför Karlskrona skärgård. Ubåten Neptun och två helikoptrar ur 13. helikopterdivisionen deltog. Kvällen var stilla och ljud hördes långt över vattnet. Sikten var god. Några ovidkommande fartyg syntes inte till.

Samma kväll 1981 cirka klockan 20:00 gick den sovjetiska ubåten U 137 på grund vid Torhamnaskär i Gåsefjärden, cirka en mil sydost om Karlskrona. Då man inte lyckas ta sig av grundet med hjälp av ubåtens dieselmotorer klättrade några ur besättningen, däribland befälhavaren, upp i tornet. Endast 30–40 meter från ubåten skymtade en liten ö och 100 meter längre bort syns en större ö. Man försökte återigen ta sig av grundet, man körde motorerna på högvarv men ingenting hjälpte. Öbor på öarna runt omkring hörde motorbullret men man kunde inte se någonting i mörkret. De flesta antog att det rörde sig om en marinövning i närheten, och man gick och lade sig för natten.

Tidigt på morgonen den 28 oktober begav sig två fiskare, Ingvar Svensson och Bertil Sturkman, ut från Sturkö för att vittja nät. De upptäckte att vattenytan var täckt av en tunn oljefilm. De två fiskarna återvände till Sturkö och Svensson gick hem medan Sturkman återigen ger sig iväg med båten för att ta upp några egna krokar. Strax före klockan tio på morgonen gjorde Sturkman upptäckten: Halvvägs uppkörd på grundet vid Torumskär stod en ubåt. Den var svart och hade ingen beteckning. I tornet kunde han se tre, fyra män som tittade åt hans håll med kikare. De siktade med k-pistar mot hans fiskebåt när han kom nära. Han noterade en flagga med en stjärna men då flaggan inte alls överensstämde med Sovjetunionens flagga konstaterade han endast att det såg ut att röra sig om en utländsk ubåt, troligen från öst, och han vände och åkte hem igen. Väl hemma tog han kontakt med grannen Ingvar Svensson som ringde regementet i Karlskrona som först inte trodde honom men man lovade att undersöka saken. Först två timmar senare hade marinen folk på plats i Gåsefjärden.

Vedettbåten Smyge satte fart mot den angivna platsen. Man hade inga större förhoppningar att finna någon grundstött ubåt, men man var ändå tvungen att kontrollera uppgifterna. Efter en timmes båtfärd ankom man till platsen, och mycket riktigt; det stod en främmande ubåt på grundet. Fyra man stod i ubåtens torn och spanade mot dem genom kikare. Bakom dem kunde man ana en man med ett automatvapen hängande över axeln. I tornets topp vajar den sovjetiska örlogsflaggan. Insatschefen kommendörkapten Karl Andersson, som befann sig ombord på Smyge, tog kontakt med sin chef och de beslutade gemensamt att man ska gå upp jämsides med ubåten. Man lade sig på styrbordssidan.

Vid 11-tiden klättrade Andersson över till ubåten. Han försökte konversera på engelska men ingen verkade förstå vad han sa. Då han försökte med tyska steg en ur besättningen fram. Karl Andersson presenterades för ubåtens befälhavare. Han sa sig vara kommendör av tredje graden och att han hette Anatolij Michailovitj Gusjtjin. Under samtalets gång kom det fram att de kom från Baltijsk och att de fått fel på radiopejlen, gyrokompassen och navigationssystemet (rysk motsvarighet till Decca) vilket sades vara orsaken till att man navigerat fel och hamnat mitt i den svenska skärgården. Dessutom fungerade ekolodet dåligt. Befälhavaren ville även ha kontakt med den sovjetiske konsuln i Sverige. Andersson fick sedan komma ned till manöverrummet och fick äta en enkel måltid.

Polisen och kustbevakningen kallades till platsen liksom fler örlogsfartyg. Man slog en järnring runt ubåten och man förtöjde ett av kustbevakningens fartyg vid ubåten. Vid 10:30 ringde den ene fiskaren till Kvällsposten i Malmö och berättade om ubåten. Journalisten Per-Olof Gunnarsson fick bekräftelse från örlogsbasen och tidningen fick med uppgiften i den sista upplagan. Klockan 12:28 gick TT ut med en flash och vid 12:40 gick nyheten ut i lunchekot i Sveriges Radio. Strax innan klockan 12:00 ringde ÖB Lennart Ljung till statsminister Thorbjörn Fälldin och berättade om ubåten. Klockan 17:10 höll kommendör Lennart Forsman och kommendörkapten Karl Andersson den första presskonferensen. De hade dock inget besked att ge medierna angående hur man skulle handla gentemot ryssarna och U 137.


Vi firar födelsedag:
1939John Cleese, brittisk komiker och skådespelare, medlem i Monty Python.1940John Gotti, amerikansk maffiaboss.


1973Jessica Andersson, sångare i gruppen Fame.1981Salem Al Fakir, svensk musiker.1984Kelly Osbourne, amerikansk sångare och skådespelare.
Vi lämnade er:
1982Mary Gräber, svensk skådespelare uppträdde som Ulla Winblad på restaurang Bellmansro.2012Göran Stangertz, 68, svensk skådespelare, regissör och teaterchef.
Allt för nu

Vi är överallt

lördag 26 oktober 2013

Historiska händelser nu och då 26 Oktober

1881Revolverstriden vid O.K. Corral utspelades i Tombstone, Arizona.

Revolverstriden vid O.K. Corral var en strid som utspelades i staden Tombstone, Arizona, USA den 26 oktober 1881 och som har givit upphov till flera Westernfilmer. Det var en onsdagsmorgon på en ledig tomt, tomt 2 i kvarter 17, bakom ett stall (corral på engelska) som nio män drabbade samman i en eldstrid som varade i 30 sekunder. På de sekunderna avfyrades 30 skott och tre av männen fick sätta livet till. Delar av striden utkämpades även på gatan Fremont Street framför tomten. De män som deltog var Wyatt Earp, Morgan Earp, Virgil Earp och Doc Holliday som stred mot Billy Claiborne, Frank McLaury, Tom McLaury, Billy Clanton och Ike Clanton. Frank och Tom McLaury samt Billy Clanton dödades.

Bakgrunden till eldstriden var komplicerad. Det fanns politiska och affärsmässiga orsaker såväl som ideologiska. Earpbröderna sågs av sina fiender som polisbricksviftande rufflare som obarmhärtigt genomdrev stadens affärsintressen. Clantonbröderna och deras gäng sågs av sina fiender som boskapstjuvar och mördare.

Den utlösande faktorn till skottväxlingen var ett diligensrån i maj 1881 där två människor dödades. Senare rymde även rånets huvudmisstänkta från fängelset. Flera anklagades för att ha varit delaktiga i rånet, bland annat Doc Holliday som utpekades av sin flickvän Big Nose Kate. Hon drog senare tillbaka anklagelsen. Wyatt ville ställa de skyldiga till svars eftersom detta skulle öka hans chanser att bli county-sheriff. Han försökte tvinga Ike Clanton att hjälpa honom gripa några av de anklagade. Att Clanton inte gick med på detta, ledde till större osämja mellan Earp- och Clantonbröderna.

Fler gräl mellan Earp- och Clanton-gängen ledde till händelsen 26 oktober 1881. Journalister rapporterade om flera cowboys som vid denna tidpunkt drev runt i Tombstone med vapen. Ike Clanton sades vilja ha en uppgörelse med Earpbröderna. Virgil Earp ville upprätthålla ordningen i staden genom obligatorisk inlämning av handeldvapen till de lokala myndigheterna. Han bestämde sig för att konfrontera Ike Clantons grupp för att få dem att överlämna sina vapen. Med hjälp av sina bröder Morgan och Wyatt, och senare av Holliday, begav de sig mot den lediga tomten vid stallet (corral).

Virgil tros ha sagt "Upp med händerna, jag vill ha era vapen", men efter det är ögonvittnenas berättelser vaga. Eldstriden började strax därpå och varade i 30 sekunder. Virgil och Morgan blev svårt skadade medan Holliday endast ådrog sig mindre skador. Wyatt klarade sig oskadd. Ike Clanton, som ville ha en uppgörelse, var ironiskt nog obeväpnad men lyckades fly oskadd från striden. Billy Clanton och bröderna McLaury sköts till döds.


1905Konventionen i Karlstad, som gör slut på den svensk-norska unionen, undertecknas.

Karlstadskonferensen var de förhandlingar som hölls i Karlstad mellan Sverige och Norge 31 augusti till 23 september 1905 i samband med unionsupplösningen.

Förhandlingarna grundade sig på de svenska kraven på en ordnad avveckling av unionen och resulterade i Karlstadskonventionerna där Sverige erkände Norges självständighet och villkoren reglerades. Bland annat skulle de norska gränsbefästningarna rivas, samernas rätt till renbete i Norge bekräftas och reglering av utnyttjandet av gemensamma vattendrag etc och kommande tvister skulle lösas av Internationella domstolen i Haag. Förhandlingarna var delvis hårda och dramatiska, bland annat om gränsbefästningarna, med en militär beredskap på bägge sidorna. I oktober 1905 godkändes förhandlingsresultatet av de bägge länderna och den 26 oktober undertecknades det av Sveriges utrikesminister, Fredrik Wachtmeister (Sverige), och Norges representant Thor von Ditten. Den svenska förhandlingsdelegationen bestod av statsminister Christian Lundeberg, utrikesminister Fredrik Wachtmeister, ecklesiastikminister Hjalmar Hammarskjöld och regeringens konsult, advokat Karl Staaff. Den norska delegationen leddes av Christian Michelsen, och bestod i övrigt av nämnde Jørgen Løvland samt statsrådet Benjamin Vogt och Stortingspresident Carl Berner.

I sitt slutskede höll förhandlingarna på att få ett snöpligt slut, då statsminister Michelsen hade glömt sitt sigill hemma i Kristiania. Lösningen blev att använda sigillet för den då nyligen avlidne borgmästaren i Karlstad, Carl Moberg, som ju hade samma initialer.


Vi firar födelsedag:
1900Karin Boye, svensk författare.1942Cecilia Torudd, svensk illustratör och serietecknare, Ensamma mamman.


1956Rita Wilson, amerikansk skådespelare och producent gift med Tom Hanks.1973Seth MacFarlane, amerikansk animatör, röstskådespelare, manusförfattare och producent har skapat TV-serierna Family Guy, American Dad och The Cleveland Show.1976Miikka Kiprusoff, finländsk ishockeymålvakt.Vi lämnade er:
1890Carlo Collodi (egentligen Carlo Lorenzini), italiensk sagoberättare, mest känd för Pinocchio.1941Masha Bruskina, rysk judinna, sjuksköterska och partisan, avrättad.
Allt för nu

Vi är överallt

fredag 25 oktober 2013

Promenad i Höstsolen

Idag så tog vi oss en promenad genom stan då vädret var strålande.

 Djurgårdsfärja på väg från Räntmästartrappan mot Djurgården

 Samefestival i Kungsan med musik.
 Tog oss tillslut till LCHF Butiken i Sturegallerian.
 Kort besök hos Daniel...Så mycket folk så vi tar ett återbesök när vi har mer tid.
Tog en snik kaffe på Dramaten trappan och såg en vacker veteranbil.

Uteserveringarna blomstrar upp i solen.


Allt för nu

Vi är överallt