tisdag 29 oktober 2013

Historiska händelser nu och då 29 Oktober

1929Börskrasch i USA avslutar det glada 1920-talet och den stora depressionen inleds.

Glada 1920-talet kallas den högkonjunktur som pågick från mitten av 1920-talet och som avslutades med en börskrasch i USA den 29 oktober 1929.

Det "glada tjugotalet" präglades av en ekonomisk, social, konstnärlig och kulturell dynamik. Termen omfattar alla ämnesområden, men används mest inom ekonomi. Ofta var det de ekonomiska framgångarna som bäddade för framsteg på andra plan, till exempel teknik, vetenskap, konst och litteratur. På engelska kallas tidsepoken Roaring Twenties, Golden Twenties eller Happy Twenties, och på franska kallades de även "années folles" ("galna åren"). och på tyska "Goldene Zwanziger" ("Gyllene 20-talet").

Även om bråk och oroligheter förekom på många håll i världen, till exempel i Asien, Centralamerika och Östeuropa, klassas perioden ofta som framgångsrik i mänsklighetens historia, och innehöll även medicinska och vetenskapliga framsteg, samt kommunikationsförbättringar.
För ungdomar rådde Jazzåldern, då jazzmusik var populärt. Nöjeslivet frodades i metropoler som New York, London, Paris och Berlin.

Kvinnornas roll i samhället blev större, de blev mindre bundna till hemsysslorna och fick rösträtt. Flappern framstod som en modern, frigjord kvinna. Många länder hade samtidigt infört allmän rösträtt för både män och kvinnor; i USA fick kvinnor i samtliga delstater rösta från 1920, i Sverige från 1921.

Stora depressionen var en lågkonjunktur som började med den stora Wall Street-kraschen i New York i USA den 29 oktober 1929. Från USA spred den sig snabbt till Europa och de andra delarna av världen, med förödande effekter i både I-länder och U-länder. Den internationella handeln sjönk kraftigt, likaså personlig inkomst, skatteinkomster, priser och vinster. Städer över hela världen fick genom detta ett stort bakslag, inte minst de som förlitade sig på tung industri. Byggandet avstannade mer eller mindre i flera länder, och bondgårdar och andra jordbruksområden drabbades då priset för deras skördar sjönk med mellan 40 och 60 procent. Gruvarbetare och skogsarbetare fick det hårdaste slaget då efterfrågan sjönk kraftigt och det fanns få andra anställningsalternativ. Den stora depressionen slutade vid olika tidpunkter i olika länder; majoriteten av länderna som drabbades satte upp olika biståndsprogram för att klara krisen. De flesta länderna gick igenom någon form av politisk kris under depressionen, vilken förde politiken mer till vänster eller höger. Demokratin blev svagare, vilket gav diktatorer som Adolf Hitler, Josef Stalin och Benito Mussolini en fördel, och som också hjälpte till att bygga upp förutsättningarna för andra världskriget.


1954 – Det första svenska tv-programmet En skål för televisionen sänds.

En skål för televisionen räknas som det första svenska TV-programmet, bortsett från diverse provsändningar. Det dåvarande Radiotjänst startade sina sändningar 29 oktober 1954. Först ut var programmet En skål för televisionen som bestod av både ett nyhetsmagasin och en väderleksrapport; tyngdpunkten var dock lagd på underhållning, lett av Lennart Hyland. Medverkade i programblocket gjorde även bland andra Maj-Britt Nilsson och Jens Mathisen.


Vi firar födelsedag:
1917Henry Carlsson, (”Garvis”), svensk fotbollsspelare i AIK 19391949 och gjorde sammanlagt 192 allsvenska matcher med 97 mål och fotbollstränare. OS-guld 1948.

Garvis Carlsson.jpg

1930Niki de Saint Phalle, fransk konstnär.1956Babben Larsson, svensk skådespelare och komiker.1971Winona Ryder, amerikansk skådespelare.1990Eric Saade, svensk artist.
Vi lämnade er:
1950Gustaf V, kung av Sverige sedan 1907.1983Sten Broman, svensk tonsättare, dirigent, musikpedagog, även känd som musikkritiker och tv-programledare.
Allt för nu

Vi är överallt

Inga kommentarer: