onsdag 23 oktober 2013

Historiska händelser nu och då 23 Oktober

1801 – Den första vaccinationen mot smittkoppor i Sverige genomförs.

Smittkoppor (variola) är en extremt smittsam sjukdom med hög dödlighet som orsakas och sprids av ett virus från familjen poxviridae. Sjukdomen drabbar endast människor och har funnits hos människan under mycket lång tid, minst 3000 år. Man beräknar att minst 300 miljoner människor dött i smittkoppor, till det kommer ett stort antal som blivit blinda, döva, vanställda, eller har fått andra komplikationer. Viruset är utrotat sedan 1980; det finns inte längre i vilt tillstånd utan endast i laboratorier.

Dödligheten var stor, 20–30%. I Asien, där sjukdomen funnits länge, användes redan före år 1000 variolisation, skyddsympning, där material från insjuknade överfördes till rispor i huden på friska. Det gav en mildare form av sjukdomen i vilken någon procent dog men de som överlevde blev immuna. Trots att variolisation kunde vara dödligt ansågs detta acceptabelt eftersom sjukdomen var så mycket farligare. I slutet av 1700-talet utvecklades det första vaccinet.

I Europa var smittkoppor 1700-talets stora infektionssjukdom. Den drabbade huvudsakligen barn eftersom den äldre befolkningen oftast var immun efter en genomgången infektion. Det anses att ca 60 miljoner européer avled av smittkoppor under detta århundrade. Man tror att det var smittkoppor, överförd från européerna, som dödade miljontals indianer i Sydamerika under 1500-talet.

Viruset har kunnat utrotas tack vare omfattande vaccinationskampanjer och åtgärder för att tidigt upptäcka utbrott. Eftersom viruset endast drabbar människor var det effektivt att snabbt isolera insjuknade och vaccinera alla i deras omgivning. År 1980 förklarade världshälsoorganisationen (WHO) världen vara fri från smittkoppor efter ett framgångsrikt utrotningsprojekt. Aktivt virus har sparats av vetenskapliga skäl och finns på två platser på jorden idag.

Smittkoppor i Sverige

Drottning Ulrika Eleonora dog i smittkoppor 1741.
Gustav III och hans syskon lät variolisera sig 1769.

I Sverige utfördes den första smittkoppsvaccinationen 1801, och redan 1816 blev det obligatoriskt att vaccinera alla barn mot smittkoppor. Antalet insjuknade i smittkoppor minskade då avsevärt, men det förekom ändå utbrott under hela 1800-talet. Utbrotten drabbade främst äldre personer som inte haft sjukdomen och inte blivit vaccinerade.

1963 inträffade ett smittkoppsutbrott i Stockholm. 27 personer insjuknade varav 4 avled. Två av de avlidna var ovaccinerade, och två var vaccinerade över 40 år tidigare. Primärfallet var en svensk sjöman nyss hemkommen med flyg från Australien via bland annat Indonesien och Indien. Man tror att han smittades vid flygresan.

Allmän vaccination mot smittkoppor upphörde 1976 i Sverige.1942 – Andra slaget vid El Alamein inleds.

Slaget vid el-Alamein, eller mer korrekt andra slaget vid el-Alamein, utkämpat mellan den 23 oktober och den 3 november 1942, var en viktig vändpunkt i Ökenkriget under andra världskriget. Sedan första slaget vid el-Alamein hade stoppat den tyska framryckningen mot Suezkanalen tog general Bernard Montgomery över befälet från Claude Auchinleck över det brittiska samväldets åttonde armé. Den allierade segern innebar att krigslyckan i det nordafrikanska ökenkriget vände.

I juli 1942 hade den tyska Afrikakåren under general Erwin Rommel trängt djupt in i Egypten och hotade det brittiska samväldets viktiga underhållslinje genom Suezkanalen. Rommel, som led av uttänjda underhållslinjer och brist på förstärkningar, var väl medveten om de massiva allierade förstärkningar som anlände och bestämde sig för att anfalla innan motståndarens uppladdning var klar. Anfallet, slaget vid Alam Halfa 30 augusti, misslyckades och, eftersom han förväntade sig ett motanfall från den brittiska armén, valde Rommel att låta sina styrkor gräva ner sig och hålla ställningarna. Efter ytterligare sex veckors förberedelser var den åttonde armén klar för strid. 200 000 man och 1 000 stridsvagnar gick till anfall mot Afrikakårens 100 000 man och 500 stridsvagnar.

Slaget vid el-Alamein brukar delas upp i fem faser: the break-in ("Inbrytningen") 23-24 oktober, the crumbling ("söndersmulningen") 24-25 oktober, the counter ("motanfallet") 26-28 oktober, Operation Supercharge ("Operation Överladdningen") 1-2 november och the break out ("utbrytningen"). Perioden 29-30 oktober brukar inte namnges.


Vi firar födelsedag:
1940Pelé, brasiliansk fotbollsspelare.1942Michael Crichton, amerikansk författare och producent ligger bakom TV-serien Cityakuten.1958Peter LeMarc, svensk sångare och låtskrivare.1963Thomas Di Leva, svensk musiker.1964Camilla Henemark, svensk sångare, skådespelare, modell och debattör.
Vi lämnade er:
1976Rolf Bengtsson, svensk skådespelare.2012Roland de la Poype, 92, fransk stridspilot, uppfinnare, industrialist och naturskyddsföreträdare.
Allt för nu

Vi är överallt

3 kommentarer:

Ama de casa sa...

Alla dom i min åldersklass har ju ett "fint" minne av den där smittkoppsvaccinationen. Ett runt märke på överarmen. Dom la dit nåt jox och pickade in det under huden med nån nål. Om jag inte minns fel :-)

Ama de casa sa...

sv: Nej, det är en "smittkoppstatuering" jag har på överarmen. TBC, där gjorde dom först ett calmettprov i underarmen som skulle bli till en tillräckligt stor röd fläck (som sedan försvann). Annars fick man ta en vaccination i benen :-)

Camilla sa...

Den där Camilla har inte haft det lätt i sina dar...