onsdag 16 oktober 2013

Historiska händelser nu och då 16 Oktober

HAR MÅNGA BESÖKARE MEN SAKNAR ERA ÅSIKTER

Vill veta vad ni tycker är bra och dåligt i inläggen och vad ni vill ha mer och mindre av kommer att svara på allas kommentarer bra som dåligt och som vanligt för er utan blogg så skriv ert namn så svarar jag här på bloggen

1901Första svenska Antarktisexpeditionen under Otto Nordenskjöld lämnar Göteborgs hamn med fartyget Antarctic.

Den första svenska Antarktisexpeditionen under ledning av Otto Nordenskjöld var en av de första vetenskapliga expeditionerna till Antarktis, en i början på 1900-talet i stort helt outforskad kontinent. Kantad av strapatsrika äventyr och problem avslutades den dock lyckligt och med stor vetenskaplig framgång.

I början på 1900-talet presenterades Sverige gärna som en modern nation med intresse för vetenskap och tekniska landvinningar. Adolf Erik Nordenskiölds upptäckt av Nordostpassagen och polarforskningen i Arktis hade bidragit till ett gott rykte utomlands . Redan 1889 hade Nordenskiöld även planer på en Antarktisexpedition och 1898 hade internationella forskare under den sjätte Geografiska kongressen i London avhandlat en rad frågor om den okända sydkontinenten. Hittills hade främst säl- och valfångare och militärer rört sig i området.

Nordenskjöld började sin planering av expeditionen med syfte att utforska den östra och norra delen av den Antarktiska halvön kring 1899. Han framlade sin plan för Sv. Sällskapet för Antropologi och Geografi i januari 1900. Efter en kritisk granskning avslog dock Kungliga svenska vetenskapsakademin ansökan om bidrag och expeditionen kom att bli helt privatfinansierad .

Nordenskjöld deltog under sommaren 1900 som geolog på en dansk expedition till Östra Grönland. Här fick han tillfälle att lära sig danskarnas välutvecklade polarteknik, bland annat att köra hundsläde. Han bekantade sig även med expeditionsfartyget "Antarctic", ett gammalt tremastat sälfångstfartyg, som han senare köpte till den egna expeditionen .

Carl Anton Larsen utsågs till expeditionens kapten. Larsen var en erfaren norsk sjöfarare som redan hade genomfört flera resor i området. Vidare ingick norske slädföraren Ole Jonassen och en norsk besättning om 15 man .
Vetenskapsmännen värvades bland de naturvetenskapliga fakulteterna vid Uppsala universitet och var
Planen var ursprungligen att ett forskarteam under ledning av Nordenskjöld skulle utforska området kring Antarktiska halvön och hitta en lämplig plats för att övervintra samtidigt som Larsen och övriga forskare skulle utforska Weddellhavet. Därefter skulle "Antarctic" hämta upp Nordenskiöld för att sedan återvända till Sverige våren 1903.

I slutet på oktober 1903 beslutade den argentinska marinen att skicka ett sökfartyg då man inte hört ifrån expeditionen eller Sobral på länge. Korvetten "Uruguay" med kapten Julian Irizar anlände den 7 november till Seymour Island och man landsatte en sökpatrull under befäl av löjtnant Yalour som hittade Bodman och besättningsmannen Åkerlund i deras tält och därefter även Nordenskiölds grupp. Den 9 november lämnade "Uruguay" Snow Hill Island och träffade sedan även på Larsens grupp som är på väg mot ön. Den 10 november lämnade sökexpeditionen området. Expeditionen anlände den 2 december åter till Buenos Aires. Den 10 december började hemresan på fartyget "Tijuca" via Hamburg och expeditionen anlände slutligen till Stockholm den 10 januari 1904.

Även i Sverige planerades i april en sökaktion under kapten Olof Gyldén men denna nådde fram först långt efter Argentinas insats.


1946 – De personer, som har dömts till döden vid Nürnbergprocessen avrättas (utom Hermann Göring som begått självmord ett dygn tidigare).

Nürnbergprocessen var en internationell rättegång i Nürnberg som varade mellan 20 november 1945 och 1 oktober 1946. De allierade segrarmakterna i andra världskriget ställde 24 militära och politiska ledare från det besegrade Nazityskland inför rätta.

Nürnbergprocessen är den inledande och mest kända av Nürnbergrättegångarna (1945–1949).

De anklagade i Nürnberg åtalades för något eller några av följande brott, med den innebörd brottstyperna har idag:
  1. Planerande av anfallskrig
  2. Brott mot freden
  3. Krigsförbrytelser
  4. Brott mot mänskligheten
Den domstolsstadga som antogs av segrarmakterna definierar domstolens uppgift som att döma krigsförbrytare från de besegrade makterna för följande, och här skiljer sig definitionerna från vad som sägs i ovanstående artiklar:
  1. Planerande av anfallskrig, det vill säga att planera, förbereda krig eller annan aggression i strid med internationella avtal
  2. Brott mot freden, det vill säga att inleda och föra krig eller annan aggression i strid med internationella avtal
  3. Krigsförbrytelser, det vill säga brott mot lagar och seder i krig. Detta inkluderar, mord, dålig behandling av och deportation av civilbefolkning på ockuperat område till slavläger, mord och dålig behandling av krigsfångar eller människor som påträffas på öppna havet, dödande av gisslan, plundring, illvillig förstörelse av städer och byar, och sådan förstörelse som inte är påkallad av militära skäl
  4. Brott mot mänskligheten, det vill säga mord, folkmord, förslavande, deportation och andra inhumana gärningar mot civilbefolkning före och under kriget, eller förföljelse på politiska, rasliga och religiösa grunder, vid förövandet av eller med samband till brott inom denna domstols jurisdiktion, oavsett om gärningarna är i strid med nationell lagstiftning i det land där de förövats
Ledare, organisatörer, uppviglare och medhjälpare delaktiga i plan eller konspiration av ovan sagda brott är kollektivt ansvariga för planens eller konspirationens utförande.


Vi firar födelsedag:
1958Tim Robbins, amerikansk skådespelare och filmregissör.1962Michael Balzary, amerikansk musiker, basist i rockbandet Red Hot Chili Peppers.1973Eva Röse, svensk skådespelare och tv-programledare.1977Sebastian Ylvenius, svensk skådespelare Lidls ansikte utåt i reklamer.1983Lorén Talhaoui, svensk dokusåpadeltagare, medverkade i Idol 2004 där hon kom fyra. Vinnare av Eurovision Song Constest 2012.
Vi lämnade er:
1937Jean de Brunhoff, fransk författare, Babars skapare.2011Henning Sjöström, 89, svensk advokat och författare.
Allt för nu

Vi är överallt

1 kommentar:

trollet sa...

Förlåt, men den där var för lång!!