måndag 14 oktober 2013

Historiska händelser nu och då 14 Oktober

Vill veta vad ni tycker är bra och dåligt i inläggen och vad ni vill ha mer och mindre av kommer att svara på allas kommentarer bra som dåligt och som vanligt för er utan blogg så skriv ert namn så svarar jag här på bloggen

1758Norrköpings Tidningar kommer ut med sitt första nummer.
Norrköpings Tidningar, allmänt kallad NT, är en moderat dagstidning med huvudsaklig spridning i norra och östra Östergötland, A-region 10. Tidningen grundades 1758 med namnet Norrköpings Weko-Tidningar, utkom med sitt första nummer den 14 oktober samma år och är Sveriges äldsta ännu utkommande dagstidning. Tidningen har haft sexdagarsutgivning sedan 1872. 1959 köpte tidningen konkurrenten kvällstidningen Östergötlands Dagblad och de båda tidningarna slogs samman med namnet Norrköpings Tidningar-Östergötlands Dagblad. Tidningens huvudägare är Erik och Asta Sundins stiftelse

Upplagan uppgår till cirka 45 200 exemplar per vardag (2007), antal läsare (räckvidd) är cirka 109 000 (2007). Utöver pappersupplagan har Norrköpings Tidningar även cirka 66 000 unika webbläsare / 217 000 besökare / 709 000 sidvisningar per vecka på internet (2009).

Tidningen publiceras av Norrköpings Tidningar AB som även ger ut en rad andra morgontidningar: Folkbladet, Extra Östergötland, Västerviks-Tidningen, Gotlands Allehanda, Gotlands Tidningar, Norrbottens-Kuriren samt Norrländska Socialdemokraten. Bolaget sänder också en TV-kanal, 24nt television. I mars 2008 blev det klart att bolaget för 700 miljoner kronor köper samtliga aktier i AB Corren intressenter som äger aktiemajoriteten i företaget AB Östgöta Correspondenten som publicerar Östgöta Correspondenten. I maj 2008 köpte NT även Herencos aktiepost i Corren som kommer att införlivas som ett dotterbolag i NT-koncernen.2005 – Pontonkranen Lodbrok kolliderar med EssingebronEssingeleden, se kollisionen mellan Lodbrok och Essingebron.

Kollisionen mellan Lodbrok och Essingebron var en sjöolycka i Stockholm fredagen den 14 oktober 2005 där pontonkranen Lodbrok kolliderade med Essingebron med stora skador som följd, varpå hela Essingeleden fick stängas av under ett antal timmar.

Klockan 12.05 lämnade Lodbrok Hammarby för en kortare resa till Hornsberg efter anmälan till VTS Stockholm. Kranarmen var sänkt till sitt lägsta läge, 23,5 meter över vattenytan. Lodbrok gick för egen maskin men för att höja farten användes Marin & Haverikonsults bogserbåten Tug. Tug låg okopplad med aktern mot Lodbroks akter och sköt på. På så vis kunde ekipaget nå en fart om cirka 9 knop. På grund av att Tug inte var kopplad till Lodbrok kunde den inte hjälpa till att bromsa Lodbrok som hade en stoppsträcka på cirka 50 meter från det att Tug slutade skjuta på. Sikten i färdriktningen från Tugs styrhytt var på grund av kranen mycket dålig.

Lodbrok är på grund av sin storlek tvingad att ha lots ombord vid den aktuella platsen vilket saknades vid olyckan.

Lodbrok hade i strid med mönstringslagen ingen mönstrad besättning och var inte heller bemannad enligt Sjöfartsverkets krav på besättningens storlek och behörigheter. BefälhavarenTug betraktade Lodbrok som en pråm och ansåg sig vara befälhavare över båda fartygen. Styrman från Tug befann sig ombord på Lodbrok och fungerade som dess befälhavare, vilket han inte var behörig till.
Resan gick genom Hammarbyslussen och över Årstaviken där man passerade Årstabroarna och Liljeholmsbron, där öppning begärdes av Lodbroks befälhavare, och sedan ut i Liljeholmsviken.
Resan fortsatte sedan med avsikt att passera under Essingebroarna där farten minskades till 7 knop. Klockan 13.00 kolliderade Lodbrok med Essingebron genom att kranarmen slog i den östra brons kantbalk och lådvägg.

Efter kollisionen manövrerade Lodbrok bort från den omedelbara närheten av bron samtidigt som Tug lade sig nära bron tills räddningstjänsten var på plats. Befälhavaren på Tug kontaktade också VTS och rederiet. Därefter assisterade Tug Lodbrok tillbaks till kaj i Hammarby samma väg som man tidigare kommit.

Omedelbart efter kollisionen stängdes Sveriges mest trafikerade vägsträcka av. Det befarades att hela bron var rubbad ur sitt läge och att dess bärighet var försvagad, något som efter en första inspektion kunde avfärdas och beslut om att öppna samtliga körfält i sydgående riktning togs. Påsläppet skedde klockan 15.34, medan norrgående trafik fortfarande var hänvisad till Västerbron och Slussen. Det var först vid midnatt natten till lördag som ett körfält i norrgående riktning kunde öppnas. Efter ytterligare inspektioner öppnades ett andra körfält på lördagsmorgonen. Ett tredje öppnades 06.00 på söndagen medan det östligaste körfältet (närmast broskadan) fortsatt hölls stängt.

Avstängningen orsakade enorma köer vilket inte minst påverkade den tunga trafiken som hade stora svårigheter att passera Stockholm. Transporter med farligt gods tilläts inte passera ens via de alternativa vägarna då dessa går genom Stockholms innerstad.

Vägverket meddelade i en rapport att det uppkommit krosskador på betongen och att ett omfattande reparationsarbete krävdes. Då försöket med trängselskatter var i stundande så var det av stor vikt att Essingeleden, den enda avgiftsfria förbifarten hade full kapacitet vid starten för försöket.


Vi firar födelsedag:
1927Roger Moore, brittiskfödd skådespelare, James Bond etc.1939Ralph Lauren, amerikansk kläddesigner och författare.1963Maria Lundqvist, svensk skådespelare.1968Gustave Lund, svensk kompositör, musiker, författare och skådespelare.1981Hannes Westberg, svensk demonstrant, blev skjuten av polisen i samband med göteborgskravallerna.Vi lämnade er:
1959Errol Flynn, australisk-amerikansk skådespelare.1977Bing Crosby, amerikansk sångare och skådespelare.
Allt för nu

Vi är överallt

2 kommentarer:

trollet sa...

Vad är A-region??

Camilla sa...

Så Maria är 50 år. Det kan man inte tro....