tisdag 25 februari 2014

Historiska händelser nu och då 24 Februari

1933 – Det svenska Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), grundas i Stockholm, med syfte att sprida information om sexualitet och samlevnad. En av förbundets viktigaste frågor är rätten till fri abort.

Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) är en ideell medlemsorganisation som arbetar med opinionbildning kring Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter (vanligtvis kallat SRHR) samt information och upplysning kring sexualitet och samlevnad. En av RFSU:s viktigaste frågor är rätten till fri abort. Generalsekreterare är Maria Andersson.

RFSU grundades den 24 februari 1933 av bland andra Elise Ottesen-Jensen, Gunnar Inghe och Hanna Lundin. Elise Ottesen-Jensen var ordförande från starten till 1959, och har starkt kommit att förknippas med organisationen, vilkens tidskrift, Ottar, är uppkallad efter henne.

Enligt stadgarna vilar RFSU:s arbete på tre friheter: att vara, välja och njuta. RFSU är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Högsta beslutande organ är kongressen, som sammanträder vartannat år. Både enskilda personer, såväl som organisationer, kan vara (och är) medlemmar i RFSU.

RFSU arbetar med upplysning, utbildning och opinionsbildning genom att arrangera kurser, konferenser och delta i debatter. Dessutom bedriver RFSU ett omfattande internationellt arbete tillsammans med liknande organisationer i andra länder. RFSU är medlem i IPPF (The International Planned Parenthood Federation).

På bl.a. konfirmandläger delades till 2007 s.k. "knullborgarmärken" ut till ungdomarna, men då namnet var för likt "simborgarmärket" valde man att ta bort det. Hur man certifierar ungdomar numer är okänt.

RFSU:s klinik vid Medborgarplatsen i Stockholm arbetar med preventivmedelsrådgivning, sexualrådgivning, sexuellt överförbara sjukdomar samt psykoterapi. Kliniken arbetar även med forskning och utbildning.

RFSU-förbundet äger RFSU AB. Företagets vinst går till RFSU-förbundets verksamhet. RFSU AB säljer bland annat kondomer, glidmedel, graviditetstest och sexleksaker1992Sveriges riksbank ger ut en ny sedel i valören 20 kronor, med ett porträtt av författaren Selma Lagerlöf på framsidan och en vy från hennes bok Nils Holgerssons underbara resa på baksidan. Sedeln, som i folkmun snabbt får benämningen ”tjuga”, är från början 130 millimeter lång och 72 millimeter hög, men 1997 minskas formatet till 120x67 millimeter, eftersom synskadade har klagat på risken att förväxla sedeln med hundralappar.

Den svenska tjugokronorssedeln är en sedel med värdet tjugo svenska kronor. Den nuvarande varianten av sedeln har använts sedan 1997 och är tryckt i violett, gulgrön och brunröd färg med värdet 20 kronor. Pappersfärgen är benvit och vattenstämpeln är en bild på Selma Lagerlöf (löpande).

Framsida

Framsidan av sedeln utgörs av ett porträtt av Selma Lagerlöf, med ansiktet vänt snett framåt. Hennes namn och levnadsår, SELMA LAGERLÖF 1858-1940, är angivna i sedelns högra kant. Till vänster om porträttet finns inledningen till Gösta Berlings saga, dels som ett utdrag ur originalmanuskriptet och dels med anfang Ä som vanlig text ur första utgåvan. Under dessa texter finns en bild av ett hästekipage där Selma Lagerlöf själv är passagerare. Till höger om porträttet finns en detalj ur en boksida, även denna från första utgåvan av Gösta Berlings saga.

Sedelns vänstra del, omfattande en tredjedel av sedelns bredd, är täckt av tunna grå spiraler i ett rutmönster, mönster återfinns också i ett 10 mm brett band längs sedelns högra kant. Texten SVERIGES RIKSBANK är placerad längs kortsidan. I bakgrunden finns en stiliserad landskapsbild föreställande värmländsk skog och sjö, uppbyggd med guillochering. I den vertikala linjen längst till höger finns en mikrotext (läsbar endast med lupp) som beskriver Gösta Berlings värmländska landskap. Texten TJUGO KRONOR återfinns längs sedelns överkant.

Detaljer

Mikroskriften på framsidan lyder:
Sjön har sina källor ganska långt upp i norr och där är ett härligt land för en sjö skogen och bergen upphöra aldrig att samla vatten åt den strömmar och bäckar störta ned i den året om den har fin vit sand.
Utdraget ur originalmanuskriptet lyder: Inledning / ändtligen stod presten / församlingens hufvuden / dock. Det skulle ej blifva / förra och., vilket är ett fragment av inledningstexten i Gösta Berlings saga:
Äntligen stod prästen i predikstolen. Församlingens huvuden lyftes. Så, där var han ändå! Det skulle inte bli mässfall denna söndagen såsom den förra och många söndagar förut.
Om framsidan belyses med ultraviolett ljus fluorescerar den guldockra färgen i blått och numret i gulgrönt.

Baksida

Baksidan domineras av en bild som illustrerar början av Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, den tvärhandhöga Nils rider på gåsen över Skåne och Glimmingehus. Landskapet de flyger över består av åkrar och fält, skapade av olika så kallat guillochemönster, och ett hus. Den högra delen består av en talong som täcker en cirka tredjedel av bredden. I nedre delen av talongen finns en valörsiffra och i dess högra kant finns två lodräta namnteckningar.

Äldre tjugokronorssedlar

1992–1997 utgavs en större variant av tjugokronorssedeln. Denna sedel var något större än den senare, 72 millimeter bred och 130 millimeter lång. Motiven var dock desamma. Enda skillnaden var dess storlek och det faktum att sedeln var tryckt i andra färger: blå/blågrön, guldockra och purpur. Dessa sedlar blev ogiltiga som betalningsmedel 1 januari 2006, men har ett visst numismatiskt värde på marknaden. Orsaken till att de blev ogiltiga var att det fanns en förväxlingsrisk med hundrakronorssedeln, vilket var ett problem för de med begränsad eller försämrad syn.


Vi firar födelsedag:
1921Carl-Gustaf Lindstedt, svensk skådespelare och komiker (död 1992)

 
1929Nils Petter Sundgren, svensk filmkritiker
 

1937Lars-Gunnar Björklund, svensk sportjournalist1955Steve Jobs, amerikansk entreprenör och affärsman, grundare av Apple Computer, Inc. (död 2011)1965Kristin Davis, amerikansk skådespelareVi lämnade er:
1993Bobby Moore, 51, brittisk fotbollsspelare (född 1941)2014Harold Ramis, 69, amerikansk skådespelare, regissör och manusförfattare (född 1944)
Allt för nu

Vi är överallt

Inga kommentarer: