onsdag 19 februari 2014

Historiska händelser nu och då 18 Februari

1908Kungliga Dramatiska Teaterns nya byggnad, ritad av arkitekten Fredrik Lilljekvist, vid Nybroplan i Stockholm, invigs med uppförande av August Strindbergs pjäs ”Mäster Olof”. Dramaten har funnits sedan 1788, men då man har beslutat att riva den gamla teaterbyggnaden har den nya uppförts till en kostnad av 6,3 miljoner kronor, vilket är mer än dubbelt så mycket som man har räknat med. Finansieringen har emellertid genomförts genom ett lotteri, där man har fått in totalt 7 miljoner kronor.


Dramaten, formellt Kungliga Dramatiska Teatern, är Sveriges nationalscen för det talade dramat. Dramaten grundades år 1788 av Gustav III, och har sedan dess haft kontinuerlig verksamhet. Nuvarande byggnad, det marmorvita teaterhuset, vid Nybroplan i Stockholm ritades av arkitekten Fredrik Lilljekvist och invigdes år 1908. Teatern spelar omkring tusen föreställningar per år på de sex scenerna, och dessutom turnerar Dramatens föreställningar regelbundet i Sverige.


Kungliga Dramatiska teatern invigdes den 18 februari 1908. Det var ett palats i slingrande jugendstil och landets mest påkostade offentliga byggnad.


År 1901 beviljades rättigheter till ett penninglotteri för byggandet av ett nytt teaterhus. Enligt Wiborgsbladet av den 26 Feb. ansökte Herrarna Friherre Bonde, Greve Douglas, Hofintendent Börtzell, Vice Häradshöfding Holm samt Grosshandlare Per Wikström hos Kung. Majt. anhållit om att för uppförande af en ny byggnad för Dramatiska Teatern få anordna ett lotteri, liknande Nordiska Museets. En tomt vid Nybroviken har inköpts för 1 miljon kronor. Teatern beräknas kosta 2½ miljon kronor. Samma år lades grunden för teatern vid Nybroplan. Byggherre var överstelöjtnant P.A.L. Lindahl. Dramaten byggdes under åren 1902-1908.


Huset ritades av arkitekten Fredrik Lilljekvist, som var en av landets mest ansedda arkitekter. Han inspirerades av samtida arkitektur- och teaterbyggnader i Europa. Samtidigt inspirerades han också av den nordiska naturens former och lät blommor och träd bli återkommande element i husets dekor. Dramatens plan ritade han med Paris-operan som förebild och för scentekniken tittade han på teatrar i Tyskland. Ett besök i Wien 1903 blev tongivande för byggnadens stil. Byggnaden är inspirerad av klassicistisk wienerjugend. Wienerjugend präglar hela Dramaten, men däremot inspireras teatersalongen även av gustaviansk stil. Man valde i möjligaste mål material från Sverige för att byggnaden skulle kännas svensk.


AB Svenska Teaterbyggnadskonsortiet stod bakom 1908 års teaterbyggnad. Projektet stöttades av Oscar II genom att han gav tillstånd till teaterlotterier som finansierade bygget. Man räknade med att det skulle kosta 2,5 miljoner kronor, men det slutade med 5,4 miljoner kronor – Dramaten genomarbetades i alla delar. Bygget finansierades av 25 dragningar som inbringade sammanlagt 7 miljoner kronor, avsevärt mycket mer än beräknat. Det oväntade tillskottet av pengar gjorde att planerna blev mer ambitiösa än som varit tänkt från början.
1997 – De svenska bankerna Sparbanken och Föreningsbanken går samman och bildar den nya storbanken Föreningssparbanken, som 2006 byter namn till Swedbank.


Swedbank AB är ett svenskt bankaktiebolag och en koncern med verksamhet i Norden och Baltikum. Banken bildades som Föreningssparbanken 1997, men bytte namn till Swedbank 2006. Swedbank är även ett tidigare namn på Sparbankernas bank, och på detta sätt användes det också av Sparbanken Sverige och Föreningssparbanken, då främst relaterat till dess investmentbank-verksamhet vilken efter namnändringen 2006 kallades Swedbank Markets. Den 31 mars 2010 bytte Swedbank Markets namn till Large Corporates & Institutions. I Sverige samverkar man med ett sextiotal lokala banker, de flesta av dem sparbanker.


Swedbank är en affärsbank, men den har sina rötter i sparbanksrörelsen och i de kooperativa jordbrukskassorna. Historiken, som innehåller många sammanslagningar och namnbyten, sträcker sig tillbaka till 1820 då Sveriges första sparbank bildades. Banken skapades i sin nuvarande form 1997 genom att Sparbanken Sverige fusionerade med den mindre Föreningsbanken. Trots sina namn var både Sparbanken Sverige och Föreningsbanken bägge affärsbanker, men de hade i sin tur skapats genom tidigare samgåenden mellan fristående sparbanker respektive föreningsbanker.


Banken skaffade sig under 1990-talet intressen i Estland, Lettland och Litauen. Hansabank blev 1998 ett helägt dotterbolag.


2006 bytte banken namn och under hösten ändrades även varumärket till Swedbank, vilket medförde en omfattande omskyltning på bankkontor. Även öppettiderna förändrades och många kontor i Sverige fick öppettider till 18:00 på vardagar. Förändringen har även genomförts i de baltiska staterna och istället för Hansabank bedriver man nu verksamheten i respektive land under varumärket Swedbank.


I juli 2007 köpte Swedbank TAS-Kommerzbank med säte i Kiev och verksamhet i Ukraina. Denna avyttrades i april 2013.
Vi firar födelsedag:
1933 – Yoko Ono, japansk-amerikansk musiker och konstnär, gift med John Lennon

1952Efva Attling, svensk fotomodell, musiker och smyckesformgivare

1954John Travolta, amerikansk skådespelare

1956Ted Gärdestad, svensk artist (död 1997)

1981Ebba von Sydow, svensk journalist, författare och chefredaktörVi lämnade er:
1981Gösta ”Snoddas” Nordgren, 54, svensk sångare, flottare och bandyspelare (född 1926)

1990Tor Isedal, 65, svensk skådespelare (född 1924)Allt för nu


Vi är överallt

Inga kommentarer: