måndag 31 mars 2014

Historiska händelser nu och då 31 Mars

1889 – Efter en byggtid på två år blir ett av ingenjören Gustave Eiffel konstruerat metalltorn invigt på Marsfältet i den franska huvudstaden Paris, som ingång till den världsutställning, som hålls i staden för att fira 100-årsminnet av franska revolutionen (tornet öppnas dock inte för allmänheten förrän 6 maj). Eiffeltornet, som det kommer att kallas, är från början endast tänkt att stå på plats under utställningen, för att sedan monteras ner, men det blir så populärt, att man först lovar kritikerna, att det ”bara” ska stå i 20 år. Mycket snart blir det dock en så ikonisk symbol för Paris, att det får stå kvar permanent och idag (2014) är det en av Paris och hela Frankrikes största turistattraktioner.


Eiffeltornet är ett 324 meter högt järntorn i fackverkskonstruktion med antenn, beläget på Champ de Mars, i 7:e arrondissementet, i Paris. Eiffeltornet är stadens förmodligen mest kända byggnadsverk och en av världens mest kända signaturbyggnader. Arkitekt var Stéphen Sauvestre. Tornet konstruerades av Gustave Eiffels företag och ingenjörerna Maurice Koechlin och Émile Nouguier. Det uppfördes mellan 1887 och 1889 för att bli den pampiga entrén till världsutställningen Exposition Universelle som anordnades 1889 för att fira hundraårsjubileet av franska revolutionen. Det invigdes den 31 mars 1889, men allmänheten fick inte tillträde förrän den 6 maj samma år.


Tornet var vid invigningen 300 meter högt. Höjden ökades emellertid år 1959, när man placerade en 24 meter hög TV-mast högst upp. Eiffeltornet var världens högsta konstruktion ända fram till 1930 då Chrysler Building invigdes. Eiffeltornet väger totalt cirka 10 100 ton, varav 7 300 ton utgörs av metallkonstruktionen, som består av ungefär 12 000 järnbalkar, som är sammanfogade med 2,5 miljoner nitar. Trots sin storlek har inte mer järn än att det solitt skulle rymmas i en kub med en sida på knappt tio meter använts. Det är 1 665 trappsteg (och inte 1 792 som många fransmän påstår för att få talet synonymt med året för den franska republikens införande) till toppen, men det finns också hiss, vilken man är tvungen att ta om man ska upp till tredje avsatsen, eftersom trappstegen från den andra avsatsen till toppen ej är tillgängliga för allmänheten. Upp till den andra avsatsen är det 668 trappsteg, och det är betydligt billigare att ta trapporna än att betala inträdet till hissarna.
Kostnaden för att bygga tornet var 7,8 miljoner franc (1889 års penningvärde). Varje år besöker drygt sex miljoner personer Eiffeltornet (år 2007 var antalet besökare 6,9 miljoner). Den 31 december 2007 hade drygt 236 miljoner turister hunnit besöka tornet.


Enligt den officiella webbplatsen för Eiffeltornet målar man om konstruktionen vart sjunde år. För detta krävs 60 ton färg. Hittills har tornet målats om 18 gånger. I början var tornet mörkrött, sedan blekt ockragult (vid 1900-talets början). Numera är färgen brun. Att måla om tornet tar 15 månader och det krävs 25 målare som enbart använder pensel. Den senaste ommålningen började i december 2001 och pågick till juni 2003. Intervallen för ommålning kommer fortsättningsvis att vara vart femte år från första avsatsen till toppen, och vart tionde år för hela tornet. Tornet är byggt av svenskt järn och nitarna tillverkades på Borgviks bruk i Värmland.


Händelser

 • I oktober 1911 besökte 'Abdu'l-Bahá – sonen till bahá'í-trons grundare Bahá'u'lláh – Paris, och inspirerades till sitt tal om hur Gud är obegriplig för människan under en promenad kring Eiffeltornet. Lika lite som tornet kan förstå sin skapare kan människan förstå den som skapat henne.
 • 4 februari 1912 avled Franz Reichelt efter ett hopp från första avsatsen (60 m) i sin egendesignade fallskärmskostym.
 • 1925 sålde bedragaren Victor Lustig Eiffeltornet som skrot under förevändning att underhållet var för dyrt. Den bedragne polisanmälde aldrig och bedragaren försökte sälja en gång till. Då blev han polisanmäld.
 • 3 januari 1956 skadades tornets topp vid en brand.
 • År 1957 installerades den nuvarande radioantennen på toppen av tornet.
 • På 1980-talet avvecklades en gammal restaurang och dess byggnadsställning halvvägs upp i tornet. Den köptes upp och återuppfördes på St. Charles Avenue i New Orleans, Louisiana av entreprenörerna John Onorio och Daniel Bonnot. Restaurangen var ursprungligen känd som the Tour Eiffel Restaurant men är i senare tid mer känd som the Red Room. Restaurangen återuppfördes av 11 000 delar som fördes över Atlanten i en 12-meters lastcontainer.
 • 31 mars 1984 flög Robert Moriarty en Beechcraft Bonanza genom ett av tornets valv.
 • År 1985 jagade James Bond (Sir Roger Moore) i action/äventyrsfilmen Levande måltavla (1985) May Day (Grace Jones) uppför Eiffeltornet. Hon gör i filmen ett fallskärmshopp från tornet för att komma undan. Musikvideon för filmens ledmotiv, framförd av gruppen Duran Duran, innehåller också flera scener där bandet framträder på tornet blandat med klipp från filmen. I filmen Åskbollen (1965) 20 år tidigare ingår ett klipp med tornet när skurken Largo (Adolfo Celi) parkerar utanför högkvarteret SPECTRE i Paris.
 • År 1987 utförde A.J. Hackett ett av sina första bungyjump från toppen av Eiffeltornet. Han använde en speciell kabel han varit med om att utveckla. Han arresterades omedelbart av Paris polis när han nådde marken.
 • 14 juli 1995, Frankrikes nationaldag, framförde den franska synthesizer-musikern Jean Michel Jarre "Concert For Tolerance" i tornet för att stödja Unesco. Den fria konserten sågs av uppskattningsvis 1,5 miljoner människor som fyllde upp Champ de Mars. Under konserten skapades belysning och projektioner på tornet tillsammans med mycket fyrverkerier. Exakt tre år senare återvände musikern till samma ställe för att framföra en mer dance-music- inspirerad konsert, Electronic Night.
 • nyårsafton 1999 agerade Eiffeltornet värd i Paris Millennium Celebration. Fyrverkerier avfyrades från hela tornet vilket utgjorde en spektakulär scen. En utställning ovanför en cafeteria på andra våningen firade denna tilldragelse.
 • År 2000 installerades blinkande lampor och fyra högspänningssökljus på tornet. Sedan dess har ljusuppvisningen blivit en daglig/nattlig tilldragelse. Sökljuset på tornets topp har gjort tornet till en ljusfyr i Paris natthimmel.
 • Tornet tog emot gäst nummer 200 000 000 totalt sett år 2002.
 • Klockan 19.40, den 22 juli 2003, började det brinna i rummet högst upp, där sändningsutrustningen förvaras. Hela tornet evakuerades, och elden släcktes på 40 minuter. Man rapporterade att ingen människa hade skadats.
 • Sedan 2004 finns det varje vinter en isrink på tornets första våning, där man är välkommen att åka skridskor.
 • Vid början av det franska ordförandeskapet i EU andra halvan av 2008 monterades de tolv gyllene stjärnorna vid foten av Eiffeltornet. Hela tornet badade i blått ljus och vid varje klockslag gav 20 000 lampor tornet ett gnistrande utseende.
1928Stockholms stadsbibliotek, som är ritat av arkitekten Gunnar Asplund, invigs efter en byggtid på tio år i närvaro av bland andra prins Eugen, ecklesiastikminister John Almkvist, direktör Knut Agathon Wallenberg (som har bidragit med en miljon kronor till bygget) och förlagsdirektör Karl Otto Bonnier.


Stockholms stadsbibliotek ligger vid korsningen Sveavägen och Odengatan i Vasastaden. Numera ingår namnet Asplundhuset i adressen, efter arkitekten Gunnar Asplund, som även planerade parken i bibliotekets närhet. Biblioteket rymmer cirka 700 000 böcker. I verksamheten inryms även det Internationella Biblioteket med en stor nationell samling av böcker, musik etc från alla delar av världen som en resurs för invandrare och andra intresserade


Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse överlämnade år 1918 en donation på 1 miljon kronor till Stockholms stad för upprättande av ett stadsbibliotek, villkorat att stadsfullmäktige för samma ändamål ur den Forsgrénska fonden anslog 575 000 kronor samt anvisade en tomt för byggnaden. Stiftelsen donerade ytterligare 130 000 kronor, varpå stadsfullmäktige beslutade att uppföra byggnaden. År 1925 tillkom ytterligare 250 000 kronor från avkastningen av B A Danelii donationsfornd. Biblioteket invigdes den 31 mars 1928, i närvaro av bland andra prins Eugen, ecklesiastikministern John Almkvist, direktör K. A. Wallenberg, Karl Otto Bonnier med flera.


I Stockholm hade man tillsatt en stadsbibliotekskommitté, där Gunnar Asplund kom med 1918. Från början arbetade Asplund med stadsplanen för området kring Observatorielunden. Under en studieresa till USA fick han klart för sig hur han skull lägga upp huvuddragen för biblioteket med en centralhall för utlåning, omgiven av mindre läsrum och ljusgårdar.


De första skisserna visar centralbyggnaden med en kupol. Asplund valde sedermera att ge byggnadens yttre en monomental resning genom en hög cylinder. Bland förebilderna stod bland annat 1700-talets Barrière Saint-Martin (Rotonde de la Villette) i Paris.
Asplunds skapandeprocess för Stockholms stadsbibliotek föll i en stilmässig brytningstid inom arkitekturen i Sverige. Asplunds tidiga skisser för byggnaden visar fortfarande en mer traditionell klassicism. När biblioteket efter tio års arbete i mars 1928 stod klart hade den blivit till ett av de främsta exempel för svenskt tjugotalsklassicism, en stilriktning som övriga världen kallade “Swedish grace”. Byggnaden kom att bli förebild för andra biblioteksbyggnader i Sverige, bland annat Örebro stadsbibliotek och konserthus.


Det skulle även bli Asplunds sista storverk i denna stil; de basarliknande längorna vid bibliotekets entré mot Sveavägen från 1928 har redan klara funktionalistiska drag och två år senare, på Stockholmsutställningen 1930, hade Asplund helt gått över till funktionalismen.
Vi firar födelsedag:
1934 – Richard Chamberlain, amerikansk skådespelare

1945Ingvar Oldsberg, svensk sportjournalist och tv-programledare1948Rhea Perlman, amerikansk skådespelare

1953Kjell Sundvall, svensk regissör

1967Daniel Fridell, svensk regissör, manusförfattare och producentVi lämnade er:
1993Rolf Björling, 64, svensk operasångare (tenor) (född 1928)

2009Jarl Alfredius, 66, svensk journalist och nyhetsankare (prostatacancer) (född 1943)Allt för nu


Vi är överallt

Inga kommentarer: