onsdag 26 mars 2014

Historiska händelser nu och då 26 Mars

1830 – Den amerikanske religiöse ledaren Joseph Smith publicerar Mormons bok i New York. Han hävdar själv, att det är en översättning av de guldplåtar han har erhållit av ängeln Moroni vid en uppenbarelse 1823 och boken blir en av grunderna för Mormonkyrkan, som Smith grundar den 6 april samma år.


Joseph Smith Jr, född 23 december 1805 i Sharon, Vermont, USA, död 27 juni 1844 i Carthage, Illinois, USA, grundare av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, i dagligt tal även kallad "Mormonkyrkan".


Berättelsen beskriver hur Smith en sen kväll hade hängivit sig åt bön i sin sovande familjs lilla timmerstuga. I rummet uppenbarade ”sig en person vid sidan av sängen och stående i luften, ty hans fötter rörde ej vid golvet. Han var klädd i en löst hängande, bländande vit dräkt. … Han kallade mig vid namn och sade till mig, att han var en budbärare sänd av Gud till mig och att hans namn var Moroni. Han sade vidare, att Gud hade ett verk för mig att utföra”. Ängeln presenterade sig som Moroni, och sa vidare :”att det fanns en gömd bok, skriven på plåtar av guld, vilken innehöll en berättelse om denna (amerikanska) kontinents forna invånare och deras ursprung. Han sade också, att den innehöll det eviga evangeliet i dess helhet, såsom Frälsaren överlämnade det åt de forna invånarna. Vidare omtalade han, att två stenar infattade i silverbågar - och dessa stenar fastgjorda vid en bröstsköld, utgjorde de så kallade Urim och Tummim - voro gömda på samma ställe som plåtarna, att i forna dagar de, som ägde och begagnade dessa stenar, voro siare och att Gud hade berett dem, så att denna bok skulle kunna översättas.

Smith berättar vidare hur han enligt ängeln Moronis anvisning följande dag gick till en närliggande kulle. På denna kulle, inte långt från toppen, under en stor sten låg plåtarna och de andra föremålen i en stenkista. Moroni förbjöd Smith att vid detta tillfälle ta plåtarna, då tiden för att ta fram dem ej ännu var inne. En fyra år lång prövotid följde under vilken tid Smith årligen besökte kullen för att få ytterligare kunskap och instruktioner från ängeln. Slutligen år 1827 fick Joseph Smith plåtarna och han hade dem antagligen ungefär 21 månader (september 1827 – juni 1829). Efter att ha haft plåtarna i nästan två år berättar Joseph Smith att han gett tillbaka dem till ängeln Moroni. Smith berättar att det iscensattes många försök att ta ifrån honom plåtarna. ”Det hade nämligen knappt blivit bekant, att jag hade dem, förrän de kraftigaste ansträngningar gjordes för att ta dem från mig. Varje tänkbar list användes för det ändamålet.” Till slut blev situationen ohållbar och i december 1827 flyttade Smith tillsammans med sin fru Emma in hos hennes bror Jesse Hale, i Harmony, Pennsylvania.


Efter att ha fått plåtarna och bröstskölden med Urim och Tummim, vilken var ett av de hjälpmedel Smith hävdade hjälpte honom med översättningsarbetet, var Smiths stora utmaning att få plåtarna översatta. Till en början fungerade hans fru Emma som skrivare, men på grund av svårigheter med att få inkomster och utgifter att gå ihop fortskred översättningsarbetet sporadiskt och långsamt. Först när Martin Harris, en lokal jordbrukare, i april 1828 tog sig an rollen som skrivare fick Smith chansen att under två månader fokusera helt och hållet på översättandet.


I inledningsfasen av översättningsarbetet var ett skynke placerat mellan Martin Harris och Joseph Smith. Senare togs dock skynket bort. Översättningsprocessen var efter detta ”öppen”, d. v. s. både Smith, skrivaren och översättandet var fullt synligt för dem som befann sig i närheten. Med grund i uttalanden från dem som från sidan följt översättandet kan fem "fakta" konstateras:
  • Smith lade översättarna (syftande på Urim och Tummin) i en hatt och placerade ansiktet i hatten
  • Smith dikterade långa stycken utan hänvisningar till vare sig böcker, andra papper, manuskript eller ens plåtarna
  • Smith stavade för skrivaren, och åhörarna, tidigare okända ord och namn (till exempel Zenock och Amalickiah)
  • Efter varje diktering läste skrivaren upp för Smith vad som skrivits så att han skulle kunna kontrollera att det var rätt nedskrivet i manuskriptet
  • Smith inledde dikteringen utan att skrivaren berättade var och hur föregående stycke slutat.
Efter att översättningsarbetet inletts och kommit igång ordentligt tittade Smith inte på de tecken som fanns inristade på plåtarna, utan de låg övertäckta på bordet framför honom, så att ingen kunde se dem (det var förbjudet för honom att visa dem för någon).


Under de två månader som Smith och Harris dagligen arbetade med översättningen lyckades de få till 116 handskrivna sidor. På sommaren 1828 försvann dessa sidor då Harris tvivlande fru fått honom att övertala Smith att låta Harris visa manuskriptet för henne och fyra andra. Manuskriptet försvann och Smith översatte inte samma del igen, hänvisande till att Gud så befallt honom.


Först i april 1829 kunde översättningsarbetet fortsätta på daglig basis. Oliver Cowdery, en man som arbetat som lärare i New York, besökte Smith och runt den 7 april översatte Smith igen, denna gången med nämnda Oliver som skrivare. Nu satte översättandet fart och med en takt av ungefär åtta sidor per dag var översättningen den 1 juni 1829 klar. Med stöd av originalmanuskriptet har man lyckats fastslå att Mormons bok till övervägande del översattes med Cowdery som skrivare, eftersom hans handstil till största delen återfinns i manuskriptet. På samma sätt har man också kunnat konstatera att översättningen/skrivandet av Mormons bok tog ungefär 60 dagar.


2008 – Vid ett klippskred i norska Ålesund kollapsar ett flerfamiljshus, varvid 5 personer omkommer och 15 får föras till sjukhus.


Ålesundsraset var ett ras som inträffade i vid halv fyra-tiden på morgonen onsdagen den 26 mars 2008 i den norska staden Ålesund.

Förlopp

En bergssida bakom ett flerfamiljshus (uppfört 2004 i sex våningar) på Fjelltunvegen 31 sprack, rasade ned och trycktes in i bostadshuset. Hela byggnaden försköts några meter framåt och de två nedersta våningarna rasade ihop. Ett nytt ras vid åttatiden på morgonen förvärrade situationen ytterligare och stora delar av bostadsområdet evakuerades. Det andra raset ledde till att en propantank under huset antändes och gav upphov till stark rökutveckling. Redan nu började räddningsledningen frukta att hela huset skulle rasa till följd av att betongens hållfasthet hade försämrats kraftigt i samband med branden. När huset sedan började rasa befann sig 20 personer inne i det, varav fem omkom. Övriga 15 personer fördes till sjukhus, varav två fick medicinsk behandling.
Vi firar födelsedag:
1944Diana Ross, amerikansk sångare i gruppen The Supremes

1960Jennifer Grey, amerikansk skådespelare

1964Staffan Olsson, svensk handbollsspelare och -tränare samt förbundskapten

1975Filip Hammar, svensk författare, journalist och programledare

1985Keira Knightley, brittisk skådespelareVi lämnade er:
1983Anthony Blunt, 75, brittisk konsthistoriker och spion (född 1907)

2013Wayne Fleming, 62, kanadensisk ishockeytränare (hjärncancer) (född 1950)Allt för nu


Vi är överallt

Inga kommentarer: