tisdag 25 mars 2014

Historiska händelser nu och då 25 Mars

1911En brand i The Triangle Waist Companys fabrik i New York kräver 146 människoliv, då en låst dörr leder till att folk hindras ta sig ut ur den brinnande byggnaden, särskilt som fabriken ligger på åttonde, nionde och tionde våningen i ett höghus. Den leder dock till att reglerna skärps inom amerikansk arbetsmiljölagstiftning och brandsäkerhet samt till ökat engagemang inom fackföreningsrörelsen. Det var den olycka, som hade det näst högsta dödstalet i New Yorks historia innan 11 september-attackerna 90 år senare och den fjärde värsta industriolyckan i USA:s historia.


Branden i Triangle Shirtwaist-fabriken var en brand i New York den 25 mars 1911. 146 personer dog i branden (enligt vissa källor 148), som kom att leda till förändringar i amerikansk arbetsmiljölagstiftning, brandsäkerhet och ökat engagemang i fackföreningar.


The Triangle Shirtwaist Company ägdes av Max Blanck och Isaac Harris och höll till i de tre översta våningarna i tiovåningshuset Asch Building på Washington Place på Manhattan, New York. Fabriken hade råkat ut för bränder tidigare, dock när ingen personal var där.


Den 25 mars 1911 började branden på åttonde våningen och spred sig till nionde och tionde våningarna. En förbipasserande larmade brandkåren som anlände inom kort. Branden släcktes inom en halvtimme. De flesta kunde dock inte ta sig ut. En brandstege kollapsade och en trappa var blockerad av eld och rök. Dörren till trappan på nionde våningen var låst, vilket gjorde att många brann inne. Många hoppade ut genom fönster ner på gatan.


Fabrikens ägare hade låst dörren på nionde våningen för att förhindra de anställda att stjäla. I rättegången berättade Harris om tidigare stölder, men erkände att dessa aldrig uppgått till ett värde av mer än $25 på ett år. Blanck och Harris var kända som anti-fackföreningsaktivister. 1909 hade sömmerskornas fackförening ordnat en omfattande strejk. Blanck och Harris betalade gangsters för att attackera de strejkande arbetarna och hyrde in prostituerade som ersättningsarbetskraft, för att visa sitt förakt.


Blanck och Harris åtalades för dråp men deras advokat, Max D. Steuer, fick dem frikända. 1913 blev de dömda i ett civilrättsligt mål och fick betala $75 per avliden. Försäkringsbolaget betalade ägarna generöst, uppskattningsvis $60 000 mer än de dokumenterade skadorna.


Runt 100 000 personer deltog i en begravningsprocession som beskådades av 250 000. Branden fick varaktiga konsekvenser. Arbetarrörelsen växte kraftigt och reformer för arbetsmiljö- och -säkerhet infördes. Max Blanck blev ironiskt nog arresterad igen 1913 för att ha låst dörren i sin fabrik, för att förhindra stöld. Han blev dömd att betala $20 i böter.


Branden var den värsta katastrofen på en arbetsplats i New York fram till 11 september-attackerna 2001. Byggnaden är numera ett historiskt minnesmärke.
1957 – Representanter från Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Frankrike, Italien och Västtyskland undertecknar ett fördrag om upprättande av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG), som träder i kraft 1 januari 1958. Därmed ingår dessa sex stater det ekonomiska samarbete, som blir en av grunderna till den europeiska unionen.


Europeiska ekonomiska gemenskapen upprättades med EKSG som förebild och med syftet att skapa ett samarbete som även omfattade bildandet av en tullunion för andra produkter än kol och stål. Bildandet av EEG innebar också skapandet av nya institutioner, däribland upprättandet av en kommission. Kommissionen var EEG:s motsvarighet till EKSG:s Höga myndigheten. Däremot blev Gemensamma församlingen en gemensam institution för EKSG, EEG och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom).


Från att ursprungligen ha haft sex medlemsstater, Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland, utvidgades EEG till att ha tolv medlemsstater vid sin upplösning. 1973 anslöt sig Danmark, Irland och Storbritannien. 1981 följde Grekland efter, och 1987 ägde den sista utvidgningen för EEG rum, då Portugal och Spanien anslöt sig.
Europeiska unionen (EU) är sedan den 1 november 1993 en fördragsbunden union mellan 28 europeiska demokratier och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen. Unionen bär huvudansvaret för fullföljandet av den europeiska integrationsprocess som påbörjades 1952 genom upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen och som syftade till att få slut på krigen i Europa.


Sedan den 1 juli 2013 består unionen av följande 28 självständiga stater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Med syfte att nå sina gemensamma mål har dessa stater frivilligt överfört en del av sin egen suveränitet till unionens sju institutioner: Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbanken och Europeiska revisionsrätten.


Unionens övergripande mål är enligt fördraget om Europeiska unionen att främja freden, unionens värden (såsom frihet, demokrati och jämlikhet) och folkens välfärd. Unionen har som ambition att upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser, en inre marknad med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital, en ekonomisk och monetär union med en gemensam valuta samt verka för sina värden runt om i världen, bland annat genom en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.


EU-samarbetet har varit föremål för omfattande diskussioner och utgör en kontroversiell fråga i stora delar av unionen. Kritiker hävdar bland annat att unionen är odemokratisk, byråkratisk och för centraliserad och komplex, medan förespråkarna hävdar att unionen utgör ett viktigt samarbete för att utveckla det ekonomiska och sociala välståndet i Europa samt för att bevara freden sedan andra världskriget.


Europeiska unionen tilldelades 2012 Nobels fredspris med motiveringen ”för att i över 60 år ha bidragit till fred, försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa”.
Vi firar födelsedag:
1942Aretha Franklin, amerikansk gospel- och soulsångare

1947Elton John, brittisk sångare, kompositör och pianist

1965Sarah Jessica Parker, amerikansk skådespelare

1973Anders Fridén, svensk musiker, producent och låtskrivare, sångare i metalbandet In Flames

1976Vladimir Klitsjko, ukrainsk boxareVi lämnade er:
2011Jan Svanlund, 69, svensk sportjournalist (född 1941)

2012Bertil Ströberg, 80, svensk officer, fastighetsmäklare och spion (född 1932)

Allt för nu


Vi är överallt

Inga kommentarer: