måndag 3 mars 2014

Historiska händelser nu och då 3 Mars

1813 – Den franska ön Guadeloupe i Västindien, som är ockuperad av britterna sedan 1810, överlåts genom den så kallade Guadeloupeöverenskommelsen formellt till Sverige, som kompensation för de eventuella egendomsförluster som den nyvalde svenske kronprinsen Karl (XIV) Johan kan tänkas lida, eftersom han har varit fransk marskalk, men nu övergått till den franske kejsaren Napoleon I:s fiender. Under de 15 månader, som ön är svensk koloni hinner svenskarna dock inte ta ön i besittning, trots att en expedition utrustas för ändamålet. Genom freden i Paris den 30 maj 1814 återlämnar Sverige ön till Frankrike mot att kungahuset får 24 miljoner franc. Då denna summa 1815 används för att betala av på den svenska statsskulden får kungahuset istället räntan på pengarna som en del i apanaget. Detta kvarstår fram till 1983, då denna särskilda räntefond avskaffas och istället blir en del av det allmänna apanaget, som då höjs något.


Storbritannien lovade att stödja Sveriges förvärv av Norge från Danmark. Sverige fick 1 milj pund och Storbritannien överlät åt Karl XIII och hans efterträdare sina rättigheter till den västindiska ön Guadeloupe som britterna hade erövrat av Frankrike. I utbyte fick britterna upprätta handelskontor i Göteborg, Karlshamn och Stralsund (svenskt på den tiden). Vid freden i Paris den 30 maj år 1814 fick Frankrike tillbaka Guadeloupe.


Apanage (från vulgärlatinets apanare som betyder "att ge bröd") är de pengar en stat betalar ut till sin monark. Ett annat ord för apanage är: biland. I Sverige betalas apanaget ut till Hovstaterna, och skall täcka bland annat kostnaderna för Kungens och övriga kungahusets representation. Apanaget infördes den 1 december 1809, då riksdagen slöt ett avtal med Karl XIII, varigenom staten fick tillgång till ”ett antal kungsgårdar och kungsladugårdar och därtill hörande hemman och lägenheter”, medan kungen fick rätten att förfoga över slotten samt ett årligt apanage. Kungen återlämnade även den personliga egendomen Guadeloupe i Karibien till Frankrike för 24 miljoner franc, med vilka han betalade av på den svenska statsskulden. Den årliga återbetalningen och räntan som detta lån mellan stat och kungahus gav utgjorde ända fram till 1983 en betydande del av kungahusets apanage. År 2006 uppgick apanaget till cirka 48 miljoner kronor.


Apanage härstammar från Frankrike, där det var ordet för de pengar som konungens icke förstfödda barn fick. Den äldste sonen ärvde alltid tronen, och för att stötta de yngre barnen fick de pengar, land eller annan egendom.


Den sammanlagda kostnaden i den svenska statsbudgeten är för Kungliga hov- och slottsstaten ett ramanslag på 109 530 000 kronor (2008). Därav går runt 50 miljoner till Hovstaterna som så kallat apanage. Återstående del, runt 60 miljoner, går till slottsstaten för drift och underhåll av de elva Kungliga slotten och deras museiverksamhet samt övriga kungliga egendomar såsom Kungliga Djurgården, Hagaparken och Riddarholmskyrkan. Apanaget används för att täcka kostnaderna för statschefens officiella uppgifter samt representationskostnaderna för övriga sex medlemmar av kungahuset. Kungen har likt tidigare drottning Beatrix av Nederländerna valt att inte göra någon frivillig redovisning av apanaget, något som exempelvis de brittiska hovstaterna gör.

Europas kungahus apanage

Det kan vara svårt att jämföra olika kungahus apanage, då de kan ha mycket skilda ansvarsuppgifter i respektive samhälle. Vissa länders anslag går enbart till underhåll och representation för kungafamiljen, medan andra länder (till exempel Sverige), ger anslag som skall täcka både kungahusets underhåll samt underhåll av slott, museum och parker med anknytning till kungahuset.


I en belgisk sammanställning från 2010 sades det att det europeiska hov med störst apanage var det brittiska med ett årligt anslag på runt en halv miljard kronor, följt av Nederländerna med ett apanage på runt 400 milj kronor. Av de nordiska kungahusen var Norges kungahus dyrast med ett apanage på 270 miljoner kronor följt av Danmark med ett på 125 miljoner kronor, billigast var Sverige med anslag på 110 miljoner kronor. Den monarki med lägst anslag var Luxemburg med ett anslag till furstehuset på runt 8 miljoner kronor årligen och det kungahus med lägst utgifter per capita var Spaniens med en kostnad på runt 1,90 kronor invånaren.


2005Burt Rutans flygplan Virgin Atlantic GlobalFlyer landar vid startplatsen i Salina i Kansas efter att piloten Steve Fossett sedan 28 februari med det har genomfört världens första ensamflygningen jorden runt utan mellanlandning och tankning.


Burt Rutan, född 17 juni 1943, är en amerikan som driver utvecklingsföretaget Scaled Composites inom flyg- och rymdbranschen. Han är starkt kritisk till NASA. Han har tillverkat flera flygplan som kunde köpas som byggsats, bland annat VariViggen.


Burt Rutan ligger bakom ett vingsystem som bland annat kallas canardvinge, som är en deltavinge med mindre stabilisatorvingar framtill. Med påskjutande propeller uppnår man höga farter och låg ljudnivå och bra bränsleekonomi. Exempel är modeller som Long EZ, en 2-sitsig (tandem)resemaskin som finns i byggsats, varav många byggts i Sverige. En annan är Cozy, 3-sitsig med pilot och co-pilot sida vid sida.


Burt Rutan vann Ansari X-priset den 4 oktober 2004 tillsammans med Microsofts Paul Allen som med the Mojave Aerospace venture Team lyckades genomföra en privat bemannad rymdflygning. Priset från "the X Prize foundation" gav 10 miljoner US-dollar. Det vinnande rymdfarkostsystemet "Space Ship One" finns numera på the Smithsonian National Air & Space museum. Idag är han engagerad i uppföljaren "Space Ship Two" som skall ta betalande passagerare ut i rymden.
Burt Rutan innehar även ett flertal världsrekord med sina flygplanskonstruktioner, bland annat jorden-runtflygningar och höjdrekord med solcellsdrivet flygplan.


James Stephen "Steve" Fossett, född 22 april 1944 i Jackson, Tennessee, försvunnen 3 september 2007 över Mojaveöknen nära Carson City, Nevada, dödförklarad 15 februari 2008, var en amerikansk flygpionjär och seglare. Han var en av grundarna till Scaled Composites som bland annat är ett av företagen bakom den kommersiella rymdfarkosten SpaceShipOne.


Fossett var en äventyrare redan i tonåren då han började klättra i berg. Under sin livstid hann han sätta åtskilliga rekord och tävlade i så vitt skilda grenar som simning, långdistansskidning, triathlon, hundsläde, segling och flygning. Som seglare har han satt ett flertal rekord; över Stilla havet 1997, över Atlanten 2001 och Jorden runt 2004 med sin katamaran Play Station (senare Cheyenne) med tretton mans besättning. Två gånger innehade de rekordet för seglad distans under 24 timmar.


Mest känd torde han vara för sina rekord som flygare, med segelflyg, zeppelinare, jetplan och luftballong. 1995 flög han solo från Sydkorea till Kanada, och var därmed den första som flugit ensam över Stillahavet med ballong. Tillsammans med Richard Branson och Per Lindstrand flög han i december 1998 19 962 km i sitt första försök att flyga runt jorden med en Rozière-ballong (kombinerad gas- och varmluftsballong). I juni-juli 2002 fullbordade han ensam en jordenruntflygning med ballong nonstop från Australien, 33 195 km på 13 dagar, 8 timmar och 33 minuter. I ett specialbyggt jetplan, Virgin Atlantic GlobalFlyer flög han som den förste Jorden runt ensam, utan mellanlandning och utan bränslepåfyllning i februari-mars 2005. Planets skrov var en mycket lätt konstruktion till största delen av kolfiberarmerad plast, med ett vingspann på ca 35m och en längd (i tre skrov) på drygt 13m. Resan, utgående från Salina i Kansas, på 40655 km tog 67 timmar 1 minut och 10 sekunder. Året därpå bättrade han på sitt rekord utgående från Kennedy Space Center, då han fortsatte över Atlanten efter att ha kommit tillbaka till utgångspunkten och landade i Bournemouth. Sträckan blev 41 467 km. Efter en månad flög han ännu ett varv från Salina för att få "Distans över en sluten cirkel utan mellanlandning". Han överlät sedan planet till Smithsonian Institution's flygmuseum.


Den 3 september 2007 försvann Fossett i ett privat flygplan över Mojaveöknen men trots omfattande eftersökningar lyckade man inte hitta vraket. Den 15 februari 2008 förklarade en domstol i Chicago honom död, på hans hustrus, Peggys, begäran. Den 2 oktober 2008 fann man resterna efter hans havererade flygplan på 3 000 meters höjd i bergskedjan Sierra Nevada c:a 100 km söder från Flying-M Ranch. Kroppen fanns 230 meter från vraket och med hjälp av DNA-analys kunde man den 3 november 2008 knyta fynden till Fossets kropp.


Fossett innehade också världsrekord i antal världsrekord; vid sin död innehade han 62 olika världsrekord


Scaled Composites Model 311 Virgin Atlantic GlobalFlyer är ett flygplan konstruerat av Burt Rutan som med Steve Fossett som pilot genomförde den första ensamflygningen jorden runt utan lufttankning och mellanlandning. Flygningen genomfördes mellan den 28 februari och 3 mars 2005. Start och landning ägde rum i Salina i Kansas i USA.


Projektet finansierades av Richard Bransons flygbolag, Virgin Atlantic, och byggdes av Burt Rutans företag Scaled Composites. Företagen har sedan tidigare ett samarbete i satsningen på Virgin Galactic.
Vi firar födelsedag:
1953Christer Lindarw, svensk klädformgivare och dragshowartist

1958Miranda Richardson, brittisk skådespelare

1962Jackie Joyner-Kersee, amerikansk friidrottare

1982Jessica Biel, amerikansk skådespelare

1992Johan Palm, svensk sångareVi lämnade er:
2003Kenneth Gustafsson, 54, svensk sångare och missbrukare, känd som Kenta i dokumentärserien Dom kallar oss mods (född 1948)

2011 – Lasse Eriksson, 61, svensk artist, författare och idéhistoriker (född 1949)Allt för nu


Vi är överallt

Inga kommentarer: