måndag 24 mars 2014

Historiska händelser nu och då 24 Mars

1882 – Den tyske läkaren och bakteriologen Robert Koch utger avhandlingen Beiträge zur Ätiologie der Tuberkolose, i vilken han beskriver mykobakterien tuberculosis och framlägger bevis för att denna orsakar lungsjukdomen tuberkulos.


Mykobakterier (Mycobacterium) är ett släkte bakterier i ordningen Actinomycetales och den enda systematiska gruppen i familjen Mycobacteriaceae.


Tuberkulos (även kallat TBC) är en infektionssjukdom som vanligtvis orsakas av tuberkelbakterien Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulos drabbar framförallt lungorna, men kan även angripa andra organ som centrala nervsystemet, könsorganen,blodomloppet, skelettet, leder eller huden. Tuberkelbakterien upptäcktes och renodlades 1882 av Robert Koch, som genom djurexperiment även påvisade att den var orsaken till tuberkulos; för denna bedrift blev han tilldelad nobelpriset i fysiologi eller medicin 1905.


De klassiska symtomen på tuberkulos är kronisk hosta med blodigt slem, feber, nattlig svettning och viktförlust. Infektion i andra organ kan ge en rad olika symtom beroende på vilket organ som är drabbat. Medicinsk diagnos av tuberkulos baseras främst på röntgenbilder av lungorna och tuberkulintest på huden. Mikroskopundersökning och bakterieodling av kroppsvätskor kan också användas. Tuberkulosbehandlingen är långvarig och omständlig och kräver många månaders intag av olika sorters antibiotika. Människans eget immunförsvar kan inte oskadliggöra tuberkelbakterien utan istället bildar makrofager och lymfocyter inflammatoriska härdar i lungorna som går under namnet granulom. Tuberkulos förebyggs genom screeningtester och vaccinering, oftast med BCG-vaccin.


Tuberkulos sprids genom luften när människor med sjukdomen hostar, nyser eller spottar. En tredjedel av världens befolkning har infekterats med M. tuberculosis och infektionstakten uppskattas till en person per sekund i världen. De flesta infekterade kommer dock aldrig att utveckla aktiv tuberkulos utan asymtomatisk latent infektion är den vanligaste formen. Omkring en på tio av dessa latenta infektioner utvecklas så småningom till en aktiv sjukdom som, om den inte behandlas, dödar mer än hälften av sina offer. Tuberkulosfallen är långt ifrån jämnt utspridda över världen. I många länder i Asien och Afrika har 80 procent av befolkningen positivt utslag i tuberkulintest, medan runt 5–10 procent har det i USA. Sjukdomen förekommer även hos djur och är en zoonos, alltså en sjukdom som är överförbar mellan djur och människor. Bland djur finns också de zoonosa formerna aviär tuberkulos (M. avium) och bovin tuberkulos (M. bovis).
1997 – 39 medlemmar av den amerikanska domedagssekten Heaven's Gate inleder ett kollektivt självmord i San Diego i Kalifornien, vilket pågår under tre dagar (fram till 26 mars), under vilka medlemmarna dricker en rituell citrusdryck (som bland annat innehåller gift), för att ”rena sina kroppar”, i tron att det från kometen Hale–Bopp, som just då passerar jorden, ska komma ett rymdskepp, som ska föra dem till himlen.


Heaven's Gate var en amerikansk domedagssekt som trodde att dess anhängare skulle hämtas från denna världen till en högre tillvaro av ett utomjordiskt rymdskepp. 39 medlemmar i sekten begick kollektivt självmord den 24-26 mars 1997 genom förtäring av pentobarbital och etanolRancho Santa Fe i San Diego, Kalifornien, USA, i samband med att kometen Hale–Bopp passerade nära jorden


Rörelsens tog sin början med att amerikanerna Marshall Applewhite och Bonnie Nettles fick en insikt. Detta skedde någon gång i början av 1970-talet, medan Applewhite var musikprofessor och Bonnie en gift sjuksköterska med fyra barn. De möttes på sjukhuset som Nettles jobbade på när Applewhite blev inlagd där för behandling av ett hjärtfel. Den insikt de fick var att de betraktade sig som "de utvalda", the away team på engelska, de som kommit till jorden från The Kingdom of Heaven ("Det himmelska kungadömet") för att ge människorna på jorden en sista chans att följa med dem till just The Kingdom of Heaven innan jorden förnyas. Det var detta som de två nyvunna kamraterna började predika om i Oregon, USA, 1973. Detta följdes av flera års predikande runt om i USA. De predikade om bland annat att de båda skulle dö för att tre och en halv dagar senare återuppstå igen. Redan från början märktes det att Applewhite var sektens huvudledare medan Nettles stod mera i skuggan och var hans högra hand. Från början kallade de sig för Bo och Peep men bytte senare till Do (Applewhite) och Ti (Nettles). Varför det kallade varandra dessa namn är något oklart men troligen var det dessa namn som de hade i sitt rike.


Predikningsturnén avlöpte dock inte helt problemfritt. De blev båda arresterade för bilstöld och för kreditkortsbedrägeri. Medan Applewhite dömdes till fyra månaders fängelse för bilstölden frikändes Nettles för kreditkortsstölden.


När Applewhite släpptes från fängelset 1976 slog han sig återigen ihop med Nettles och kort därefter kom deras första "officiella" uttalande där de förklarade sin tro. I samma veva kom de över en stor summa pengar. Om det nu rörde sig stöld eller en väldigt generös donation vet man inte. Med pengarna köpte de en ranch i Dallas-Fort Worth. Vid denna tidpunkt hade de cirka tjugo medlemmar och det var även nu man gick under jorden med rörelsen och inga nya medlemmar släpptes in.
Fram till 1993, då sekten blev offentlig igen, hade deras verksamhet varit mycket diskret. Nu fick man även reda på att Applewhites vapendragare Nettles hade dött 1985. Nu publicerade Applewhite tolv stycken videolektioner. Budskapen skulle även visa sig var mycket mera apokalyptiska än vad man tidigare hade gått ut med.


1997 tog alla sektens medlemmar sitt liv i ett stort kollektivt självmord.


Den 24-26 mars 1997 tog sektens historia abrupt slut genom ett kollektivt självmord. I tre omgångar tog sektens medlemmar en rituell citrusdryck där bland annat vodka och pentobarbital fanns. Man antar att meningen var att man skulle rena kroppen. En av anledningarna till självmordet var att de trodde att det rymdskepp som skulle föra dem till The Kingdom of Heaven följde med Hale–Bopp kometen som passerade jorden vid den tiden. 39 människor dog, däribland sektens ledare Marshall Applewhite. 21 av de döda var kvinnor och 18 män i åldrarna 26 till 72. Sektens medlemmar begick självmord några åt gången, 15 st dag ett, 15 st dag två och 9 st sista dagen. Sekten lär ha förberett sig för självmordet redan från sektens början. Det enda som fattades för att de skulle begå självmord var ett "tecken". "Tecknet" uppenbarade sig som kometen Hale-Bopp.
Vi firar födelsedag:
1957Samuel Fröler, svensk skådespelare

1960Susanne Kerner, tysk sångare med artistnamnet Nena1970Lara Flynn Boyle, amerikansk skådespelare

1974Alyson Hannigan, amerikansk skådespelare

1975Thomas Johansson, svensk tennisspelareVi lämnade er:
1905Jules Verne, 77, fransk science fiction-författare (född 1828)

1976Bernard Montgomery, 88, brittisk fältmarskalk (född 1887)Allt för nu


Vi är överallt

Inga kommentarer: