måndag 6 januari 2014

Historiska händelser nu och då 6 Januari

1961 – Det första avsnittet av sportprogrammet Sportspegeln sänds i svensk tv.

Sportspegeln är ett sportnyhetsprogram som visas i SVT (SVT 1) varje söndag. Övriga veckodagar i SVT sänds systerprogrammet Sportnytt. Premiären var den 6 januari 1961 med Sven "Plex" Petersson som programledare.. Den första vinjetten var tecknad. Den 5 september 1983 kom en barnversion på måndagar, Lilla Sportspegeln.

Den 6 januari 2011 visade SVT 2 jubileumssändningen Sportspegeln 50 år som innehöll gamla inslag ur programmets 50-åriga historia, intervjuer med gamla programledare och ett bakomreportage kring inspelningen av Sportspegelprogrammet från 21 november 2010. Sedan följde Jubileumssportspegeln med André Pops och gamla programledare som gäster.

Inslag i första programmet 1961

Andra berömda inslag

Profiler genom åren1996 – En hundraårig byggnad vid Kungstorget i Göteborg, som bland annat inrymmer Atelierteatern, härjas av en våldsam brand.

Historia

1800-talet

Kungstorget är ett torg inom Vallgraven i centrala Göteborg. Vid torget ligger bland annat en av Göteborgs saluhallar, Saluhallen Kungstorget, som invigdes 1889. Torget har alltid varit ett marknadstorg och år 2006 var det grönsaksmarknad alla vardagar i veckan. Kungstorget uppmättes år 1900 till 10 726 kvadratmeter.

Kungstorget, även Salutorget (1871), är inte ett av de ursprungliga torgen i Göteborgs stadsplan utan anlades först 1847 efter att stadens befästningar raserats. Magistraten fastställde namnet 1852.
På platsen för torget fanns från början bastionen Johannes Dux, en del av de starka befästningarna runt staden. Bastionen stod på det trekantiga området som sticker ut i Vallgraven. Närmast bakom bastionen gick Larmgatan från Kungsporten österut till bastionen Carolus Dux västerut. De riktiga kvarteren började inte förrän vid Vallgatan ytterligare en bit in i staden.

Efter att fästnings- och vallraseringarna hade påbörjats 1807, togs torget ganska omgående i bruk som saluplats för timmer eller virke och gick därför under namnet Trädtorget (1811 och 1846), Nya Torget är också ett gammalt namn (1857). Därefter stod området tomt fram till dess att staden lade ut Södra Larmgatan.

Ett torg planlades som sträckte sig från Larmgatan ner över det trekantiga området vid Vallgraven. Längst ner mot Vallgraven drogs Basargatan fram i en halvcirkel, så att den stora torgytan skildes från gatan och Vallgraven med en halvcirkelformad upphöjning. År 1850 uppfördes halvcirkelformade bazarlängor vid torgets södra del, i dessa kom att finnas 76 st. butiker, vilka främst ägdes av vävare från Marks härad. För att säkerställa en bättre hygienisk miljö ur livsmedelssynpunkt, byggdes 1888 Bazar Alliance med sin glasövertäckta gård. Som mest hade torget 650 platser för handel. Den 21 november 1966 påbörjades rivningen av Kungstorgsbasaren.

I mitten av 1850-talet uppfördes den träbro över Vallgraven, som 1883 fick namnet Bazarbron.

1848 flyttades stadens marknadsplats hit från Stora Torget, som från 1854 heter Gustav Adolfs torg. Här hölls marknad varje onsdag och lördag, tre gånger om året var dessutom speciella marknadsdagar: vårmässan den 16 april, Larsmässan den 10 augusti och Mattsmässan den 21 september.

Fram till mitten av 1870-talet var Kungstorget stadens enda salutorg.

1900-talet

 
Innan hotellet Park Avenue kom till, fanns det långt gångna planer på ett hotell på Kungstorget. Även namnet var fastställt – Johannes Dux.

Kungstorget är också känt på grund av den veckolånga ockupationen i november 1976, då det ockuperades av ett stort antal miljöaktivister som motsatte sig det parkeringsgarage som skulle byggas under torget. Slutligen gav politikerna med sig och stoppade dessa planer.
Vid Kungstorget 14 låg musik- och nattklubben Que Club 1968-71.

Vid Kungstorget ligger numera ett av Göteborgs två stora bioanläggningar – Biopalatset.

Atelierteatern bildades 1951 av Ann-Marie Gyllenspetz och Rustan Älveby med flera. Som lokal användes den tidigare Savoyteatern som startat sin verksamhet under namnet Café Orientàle under 1930-talet på en kägelbana belägen i en fastighet på Kungsgatan 5 i Göteborg. Under 1960-talet sattes många pjäser upp ur den samtida europeiska dramatiken som fick sin svenska premiär på Atelierteaterns scen. 1974 omvandlades verksamheten från att ha varit en privatteater till att bli en fri teatergrupp. Efter att teaterns lokaler totalförstördes i samband med en brand 1996, flyttade teatern in i nya lokaler på Erik Dahlbergsgatan i centrala Göteborg hösten 1996. I augusti 2004 flyttade Atelierteatern till nuvarande nuvarande lokalerna på Gårda.


Vi firar födelsedag:
1953Malcolm Young, australisk gitarrist och låtskrivare i rockbandet AC/DC1955 – Rowan Atkinson, brittisk komiker och skådespelare, mest känd i rollerna som Svarte Orm och Mr. Bean1959Johan H:son Kjellgren, svensk skådespelare1960 – Nigella Lawson, brittisk kock, journalist och författare1971Anki Edvinsson, svensk tv-programledare
Vi lämnade er:
1993Rudolf Nurejev, 54, sovjetisk balettdansör och skådespelare (aids) (född 1938)2000Don Martin, 68, amerikansk serietecknare i satirtidningen Mad Magazine (född 1931)
Allt för nu

Vi är överallt

1 kommentar:

Anonym sa...

1961 oj då har det programmet funnits ett tag :)