söndag 12 januari 2014

Historiska händelser nu och då 12 Januari

Kvitt eller dubbeltTiotusenkronorsfrågan var en frågesport i svensk tv som sändes för första gången 12 januari 1957. Programformatet kom från den amerikanska tv-serien The 64,000 Dollars Question och räknas som det definitiva genombrottet för TV som folknöje i Sverige. Programledare från start var Nils Erik Bæhrendtz och producent var Allan Schulman. 1981 års upplaga var den sista.

Programmet hade från början titeln Kvitt eller dubbelt och benämndes samtidigt, som ett slags förtydligande, även Tiotusenkronorsfrågan.

I det första programmet tävlade tandläkare Harry Klein som ställde upp i ämnet arkeologi samt Ulf 'Hajen' Hannerz som tävlade i ämnet akvariefiskar. För Klein gick det inte så bra; han föll ut redan första dagen. Men Hannerz gjorde desto bättre ifrån sig genom att vinna 10 000 kronor. På samma gång var han även med om att skapa ett bevingat ord, nämligen slamkrypare (om oriktigt eller tvetydigt formulerade frågor).

"Hajen" är en av många människor som blivit kändisar efter sin medverkan i programmet. Framgången det första året var så stor att man beslöt att komma igen med nya omgångar fram till den sista omgången 23 mars 1959. Därefter döptes tävlingen om till Utmaningen, 9 januari till 26 mars 1960, då programidén var att en ny tävlande utmanade en gammal mästare i samma ämne. Då programmet återkom den 30 september 1961 med Bengt Feldreich som programledare slopades titeln Kvitt eller dubbelt – nu hette programmet rätt och slätt Tiotusenkronors-frågan. Den säsongen tog slut 23 december 1961. Sedan blev det paus till den 2 juli 1966, då med Bo Teddy Ladberg som ny programledare (sista programmet 6 augusti samma år). I samarbete med Norge var det 10 000 kronors-duellen 1 juli – 5 augusti 1967.

Efter ett uppehåll gjorde Nils Erik Bæhrendtz comeback som programledare för en ny säsong, kallad Nya tiotusenkronorsfrågan, som inleddes den 22 september 1973 och med det avslutande programmet den 1 december samma år.

Nästa säsong sändes först åtta år senare 1981 med Ingvar Holm som programledare och då under namnet Kvitt eller dubbelt. Under 1980-talet producerades programmet sedan omväxlande i Malmö och Stockholm. Under denna tid var också Bi Puranen och Jan-Öjvind Swahn programledare i olika omgångar.

När Kvitt eller dubbelt sändes på 1990-talet var det endast barn i åldrarna 9–14 år som fick delta. Under 1990-talsversionen var Claes Åkeson och Kattis Ahlström programledare och Kvitt eller dubbelt ingick som en punkt i programmet 7–9. Under 2004–2005 var programmet med som en punkt i programmet Tv-huset, först med Kattis Ahlström som programledare och därefter Henrik Johnsson.

Den betänketidsmusik som användes genom nästan hela programserien är första satsen, Proclamations, ur Morton Goulds verk Spirituals for String Orchestra (1941).


1979 – Ett 18-årigt vårdbiträde på Malmö Östra Sjukhus erkänner sig ligga bakom den våg av förgiftningar som har drabbat äldre patienter sedan oktober 1978, genom att han har hällt rengöringsmedel i saft.

Morden på Malmö Östra Sjukhus var ett svenskt seriemord. Mellan oktober 1978 och januari 1979 förgiftade en 18-årig beredskapsarbetare på Malmö Östra Sjukhus åldringar med de frätande rengöringsmedlen Gevisol och Ivisol på Långvårdsklinikens avdelning 26. Totalt drabbades 27 patienter av gärningsmannens framfart. I augusti 1979 dömdes gärningsmannen till psykiatrisk vård.

Bakgrund

Den 4 september 1978 anställdes den 18-årige Anders Hansson som beredskapsarbetare på sjukhusets avdelning 26, en långvårdsavdelning där de flesta var dementa. Mellan den 6 mars och den 31 maj 1978 var mannen anställd som vikarierande vårdbiträde på långvårdskliniken vid Värnhems sjukhus i samma stad, och i hans betyg därifrån uppgavs det följande: "Avd. har uttalat sig muntligen ang. honom. Har ingen som helst initiativförmåga. Ter sig konstig på avd.; verkar inte alls fatta vad man säger till honom. Skall ej återanställas." Med dubbel understrykning resolverades "Skall ej återanställas". Detta intyg visades dock aldrig upp för hans nya arbetsgivare. Från den 1 juni 1978 och sex veckor framåt hade han en liknande anställning på Segevångsgården i Malmö, där han tidigare hade fullgjort praktisk yrkesorientering. Föreståndaren där var inte glad över att få honom tillbaka, då han redan tidigare visat sig olämplig för arbetet. Han hade också stora kontaktsvårigheter gentemot den övriga personalen. På Malmö Östra sjukhus hade mannen genomgått introduktionskurs, innan han började sitt arbete på avdelningen.

Fallet

En dag kom mannen springande till sina arbetskamrater och berättade att en av patienterna hade andningssvårigheter på grund av vätska i luftstrupen. Patienten räddades till livet och han fick beröm för sitt rådiga ingripande. Snart började ett flertal liknande fall upprepas, alltid med samma förlopp och alltid med den 18-årige beredskapsarbetaren som den som slog larm. Då han varit tre veckor på sin arbetsplats, begick han sitt första mord, då han gav en 66 år gammal blind man en blandning av rengöringsmedel och vatten. Då det första försöket ej lyckades, gjorde han ett nytt nästa dag. Som motiv för sin handling uppgav han att han "tyckte synd" om den blinde mannen, som därtill visade psykiska åldersförändringar. För de i fortsättningen förövade 26 morden och 15 mordförsöken uppgav han samma motiv. Han tyckte synd om de gamla eftersom de var så hjälplösa, i så hög grad oförmögna till givande kontakt med omgivningen. Efterhand började han förgifta även åldringar som han uppfattade som besvärliga.

Upplösningen

Totalt dog 24 patienter under 18-åringens tid på avdelningen. Det första fallet var naturligt, men efter detta började beredskapsarbetaren ge patienterna rengöringsmedel att dricka i direkt syfte att döda dem. Efter att ha experimenterat med svagare medel gav han offren de starkt frätande rengöringsmedlen Gevisol och Ivisol, ibland utblandat med saft, att dricka. Detta skedde ofta under personalens rök- och kaffepauser, som han inte var med på. Den övriga personalen oroades över de många dödsfallen, men ansvariga läkare var övertygade om att dödsfallen hade naturliga orsaker. Mannen upptäcktes den 12 januari 1979, då han försökte ge en 94-årig kvinna en saftblandning med rengöringsmedel. Kvinnan spottade dock ut drycken och ropade på personal. När personalen kom stod 18-åringen i hörnet av salen och upprepade flera gånger, utan att någon ännu sagt något till honom, att han inte gjort något. När övrig personal luktade på hennes andedräkt märkte de en tydlig lukt av Gevisol och alla anställda beordrades att stanna kvar på avdelningen. 18-åringen skyllde först på en patient, men erkände ganska snart inför polisen vad han gjort. I polisutredningen uppdagades bristande rutiner på avdelningen som en viktig orsak till att 18-åringen kunde hålla på så länge, bland annat var journalföringen bristfällig då de frätskador som personalen observerat i offrens mungipor och på deras halsar inte hade förts in i journalerna. Det fanns också stora samarbetsproblem mellan de ansvariga läkarna på avdelningen.

Mannens uppgivna motiv till sina handlingar var att han ville förkorta de åldriga patienternas lidande. Han erkände under förhörens gång 27 mord och 15 mordförsök. Såväl polis som rättskemister ansåg det emellertid oklart hur många av patienterna som verkligen dött av fenolförgiftning eller av andra orsaker. När åtalet efter fyra månader låg färdig, ansåg chefsåklagare Sten Runerheim kunna bevisa 16 mord och 11 mordförsök. Mannen dömdes till slut i Malmö tingsrätt till sluten psykiatrisk vård för 11 fall av mord och 16 fall av mordförsök. De resterande dödsfallen kunde inte med säkerhet bindas till 18-åringen. Den 6 februari 1980 överfördes han, efter att domen mot honom fallit den 28 augusti 1979, till rättspsykiatriska kliniken vid Sankt Lars sjukhus i Lund. Han hade inte förstått vidden av sitt handlade. I den rättspsykiatriska undersökningen slog professor Bo Gerle fast att han var att betrakta som sinnessjuk och i behov av psykiatrisk vård. Personalen på "dödsavdelningen" ansågs inte ha någon skuld i händelsen. Tvärtom, menade utredarna, var det personalen observans som främst bidrog till att morden avslöjades.


Vi firar födelsedag:
1951Kirstie Alley, amerikansk skådespelare1956Steffo Törnquist, svensk journalist1959Per Gessle, svensk artist, medlem i grupperna Gyllene Tider och Roxette1962Gunde Svan, svensk skidåkare och tv-programledare1974Melanie Chisholm, brittisk popsångare med artistnamnen Mel C och Sporty Spice, medlem i gruppen Spice GirlsVi lämnade er:
1938Gösta Ekman d.ä., 47, svensk skådespelare (född 1890) far till Hasse Ekman, farfar till Gösta Ekman den yngre.1976Agatha Christie, 85, brittisk deckarförfattare (född 1890)
Allt för nu

Vi är överallt

Inga kommentarer: