lördag 30 november 2013

Historiska händelser nu och då 30 November

1718Karl XII blir skjuten vid Fredrikstens fästning i norska Halden, vilket gör slut på den svenska stormaktstiden.

Karl XII, född 17 juni 1682 på Slottet Tre Kronor, död 30 november 1718 i Fredrikshald, Norge, var kung av Sverige från 1697 till sin död. Huvuddelen av hans regeringstid spenderade han i fält i stora nordiska kriget, där han försökte försvara stormaktsväldet, men trots hans förmåga som fältherre och spektakulära inledande framgångar vände krigslyckan från och med slaget vid Poltava och till slut gick nästan alla erövringar i öst och i Tyskland förlorade. Han genomförde också juridiska och skattemässiga reformer. Han är den mest omdebatterade och omdiskuterade av de svenska kungarna, då bilden av honom varierar väldigt mycket i de olika verk som har skrivits om honom.

Karl tog makten över Sverige efter en sju månaders förmyndarregering, vid femton års ålder. Han var överbefälhavare för de svenska styrkorna under kriget mot trippelalliansen Danmark-Norge, Sachsen-Polen och Ryssland, som inleddes år 1700. Hans ledarskap och taktiska färdigheter bidrog de till de svenska styrkornas inledande triumfer under kriget, och år 1706 hade han besegrat nästan alla deltagare, förutom Ryssland.

År 1707 ledde han sina styrkor i ett fälttåg mot Ryssland, men som fick ett katastrofalt slut med nederlagen i Poltava och Perevolochna, som fick honom att fly till Osmanska riket där han inrättade en exilregering. Han kom att stanna där i fem år tills han återvände till Sverige för att ta itu med Danmark-Norge. Efter två misslyckade fälttåg blev han 30 november 1718 nedskjuten under Fredrikstens belägring.

I slutet av oktober 1718 gick huvudhären över gränsen, varefter Karl XII började belägra fästningen Fredriksten vid Fredrikshald. Under kungens personliga ledning skred belägringen snabbt framåt. Då träffades Karl XII mellan klockan 9 och 10 på kvällen söndagen den 30 november i en av de belägrandes löpgravar, den så kallade gamla linjen, av en kula (myten säger att det var en knapp), som genomborrade båda tinningarna och omedelbart medförde döden.


1977 – Nio personer omkommer, 62 skadas, 436 blir hemlösa och 67 hus rasar när ett ras inträffar i Tuve utanför Göteborg.

Tuveraset, även kallat Raset i Tuve, var ett kraftigt jordskred som inträffade klockan 16:09 den 30 november 1977 i TuveHisingen i Göteborg. Det krävde nio dödsoffer och är därmed en av de värsta naturkatastroferna i Sverige i modern tid.

Jordskredet inträffade då en stor yta regnmättad lerjord, folkligt kallad hisingslera, under ett villaområde kom i rörelse och kanade längs den sluttande berggrunden. Raset förflyttade ett område stort som 37 fotbollsplaner som på några sekunder gled mot Kvillebäckens dalgång. 300 000 kvadratmeter mark flyttades, nio personer dödades, 62 människor skadades, 436 blev hemlösa och 67 hus rasade samman. Även elnät, telenät, vatten- och avloppsledningar blev förstörda, vilket även drabbade många hushåll utanför själva rasområdet.

Orsaken till katastrofen var bland annat att intensiva höstregn hade skapat ett extremt högt vattentryck i marken och på så sätt försämrat stabiliteten. Det spekulerades också i att tensider från tvättmedel hade förändrat kalciumjonerna i leran och gjort den lösare. En breddad vägbank och ändrade grundvattenförhållanden på grund av ett nytt bostadsområde gjorde att lasten blev för stor och leran började röra på sig.


Vi firar födelsedag:
1835Mark Twain, amerikansk författare känd för romanerna Tom Sawyers äventyr och Huckleberry Finns äventyr.1874Winston Churchill , brittisk politisk ledare, författare, mottagare av Nobelpriset i litteratur 1953.1934Björn Gustafson, svensk skådespelare.1937Monica Nielsen, svensk skådespelare och sångare.1955Billy Idol, musiker.
Vi lämnade er:
2005Mikael Dubois, ”Svullo”, svensk skådespelare och artist.2007Evel Knievel, legendarisk mc-stuntman.
Allt för nu

Vi är överallt

Inga kommentarer: