måndag 25 november 2013

Historiska händelser nu och då 24 November

1944 – Det svenska passagerarfartyget S/S Hansa, i trafik mellan Nynäshamn och Visby, sänks, troligen torpederad av en sovjetisk ubåt, varvid 84 människor omkommer.

S/S Hansa var ett svenskt passagerarfartyg som sänktes av den sovjetiska ubåten L-21 den 24 november 1944 mellan Nynäshamn och Visby. 84 personer omkom och två överlevde. Hansa byggdes 1899 vid dåvarande William Lindbergs varv i Stockholm och hade trafikerat linjen mellan Gotland och fastlandet i 45 år när hon sjönk.

En för svenskt vidkommande dramatisk händelse under andra världskriget inträffade tidigt på morgonen den 24 november 1944 då det svenska passagerarfartyget Hansa förliste på resa mellan Nynäshamn och Visby. Fartyget ägdes av Ångfartygsaktiebolaget Gotland och hade kl 23.30 föregående kväll avgått från Nynäshamn som ordinarie nattbåt till Visby dit man beräknades anlända kl 07.30 påföljande morgon. Kl 05.57 skakades fartyget av en våldsam explosion. Hela fartyget klövs i två delar och sjönk inom loppet av några få minuter. Hansa hade träffats av en torped som avlossats av den sovjetiska ubåten L-21 under befäl av S. S. Mogilevskij. Endast två av de 86 ombordvarande personerna överlevde - andrestyrman, sedermera befälhavaren på flera Gotlandsbåtar, Arne Thuresson och officeren, sedermera generalen, Arne Mohlin. De lyckades rädda sig upp på en livflotte som kl 12.10 upptäcktes av passagerarplanet "Örnen" från ABA på väg från Stockholm till Visby. De båda skeppsbrutna undsattes genast av den svenska minsveparen Landsort. På regeringens initiativ tillsattes en utredning för att klarlägga orsaken till explosionen. Utredningen antog namnet Hansakommissionen och till sin hjälp tog man expertis från marinen och utredningspersonal från Statens kriminaltekniska anstalt.

Hansakommissionen avlämnade sin slutrapport den 12 maj 1945 där man fastslår att förlisningen orsakats av en torped som avskjutits från ett främmande fartyg och att händelsen krävde 84 svenska medborgares liv. Yngsta offret var den sexåriga Visbyflickan Britt Karlsson.


1948 – 11 personer omkommer vid Essingebroolyckan när en trådbuss kör av Essingebron i Stockholm

Essingebroolyckan inträffade den 24 november 1948 när en buss störtade från gamla Essingebron mellan Stora och Lilla Essingen i Stockholm. Vid olyckan omkom elva personer.

AB Stockholms Spårvägars trådbuss på linje 96 var på väg mot Stora Essingen strax efter klockan 8 på morgonen. Mitt på bron kolliderade den med en lastbil lastad med betongplattor som var på väg i motsatt riktning. Fälgmuttrarna på bussens högra framhjul grep tag i lastbilens högra bakhjul vilket gjorde att bussens hjul vreds till höger. Genast därefter grep bussens fälgmuttrar tag i främre fälgkanten på lastbilen vilket gjorde att bussens framhjul starkt vreds åt höger vilket gjorde att busschauffören förlorade kontrollen över fordonet.

Vid den kraftiga kollisionen slets lastbilen i två delar och det bakre hjulparet lossnade. Bussen girade vinkelrätt mot höger och kraschade in i det svaga broräcket. Under ett par sekunders tid stod bussen och vägde på kanten innan den ramlade över kanten ned i Essingesundet, 14,5 meter under bron.

Två personer blev vittnen till hur två av busspassagerarna kämpade för sina liv i vattnet. Den ene av dessa, försäljaren Börje Holm, lyckades de rädda medan den andre passageraren försvann i djupet. Undantaget Holm omkom samtliga passagerare. Räddningstjänsten kom snabbt till platsen och arbetet inriktades snart på att lyfta upp bussen från sundets botten på 17 meters djup. Med hjälp av en 15-tons pontonkran kunde bussen lyftas upp på eftermiddagen.


Vi firar födelsedag:
1934Sven-Bertil Taube, svensk sångare och skådespelare.1946Ted Bundy, amerikansk seriemördare.1970Shanti Roney, svensk skådespelare.1971Dilba, svensk sångare.1984Lisa Nordén, svensk triatlonist, mottagare av Svenska Dagbladets guldmedalj 2012.
Vi lämnade er:
1963Lee Harvey Oswald, John F. Kennedys förmodade mördare (mördad).1991 – Eric Carr, trummis i rockbandet Kiss och Freddie Mercury, sångare i rockgruppen Queen.


Allt för nu

Vi är överallt

1 kommentar:

♥ Sojka ♥ sa...

sv:Den blev otroligt lyckad och finns massor med bilder i min blogg! :)
Hoppas du får en bra start på veckan! :D