måndag 30 december 2013

Historiska händelser nu och då 30 December

1940 – Den svenska lejdtrafiken inleds i och med fartyget M/S Gullmarens ankomst och M/S Remmarens avgång från Göteborg.

Lejdtrafiken, eller Göteborgstrafiken, var den sjöhandel som Sverige under andra världskriget bedrev till och från Göteborg. Efter att Tyskland ockuperat Danmark och Norge 9 april 1940 hade Sverige avskurits från handel västerut, och led därmed brist på olika varor, bland annat olja som var en nödvändighet för Sveriges försvarsförmåga. Tyskland hade lagt ut en minspärr som även bevakades med flotta och flyg, Skagerackspärren, och Storbritannien hade på sin sida upprättat en blockad mot Tyskland och tyskockuperade länder. Sverige låg därför innanför dubbla blockadlinjer, och riskerade att bli helt beroende av Tyskland. Först efter omfattande förhandlingar med de båda krigförande sidorna kunde trafiken komma till stånd.

Flera krav måste dock uppfyllas för att den skulle tillåtas. Bland annat var fartygen tvungna att genomgå kontroller av båda sidor, och antalet passager måste vara detsamma i båda riktningar. Vid flera tillfällen orsakade krigets händelser konflikter mellan Sverige och de krigförande, vilka ledde till att trafiken periodvis stoppades. Sammanlagt gjordes 459 resor genom spärren av 79 fartyg, av vilka tio sänktes. Handeln var mycket viktig för Sveriges försörjning under krigsåren, även om den endast motsvarade en mycket liten del av Sveriges fredstida handel.

Vid årsskiftet 1940-1941 skedde den första passagen i den egentliga lejdtrafiken. Det var Transatlantics M/S Gullmaren, som nådde Göteborg den 30 december 1940 med 6 500 ton livsmedel i lasten. Samtidigt lämnade samma bolags nybyggda fartyg Remmaren hamnen för resa västerut.

1941

Under det första kvartalet gjordes 20 utväxlingar av fartyg genom spärren.

Under återstoden av år 1941 gjordes 22 fartygsutväxlingar.

1942

År 1942 utvidgades lejdtrafiken väsentligt, 66 fartyg lämnade Göteborg medan 58 fartyg ankom.

1943

Under 1943 ankom 46 fartyg till Göteborg och 44 avgick

1944

78 lejdfartyg ankom och 77 avgick under året, vilket därmed blev det år så flest resor genomfördes.

1945

Fram till vapenstilleståndet ankom under 1945 14 fartyg till Göteborg och 8 avgick.


1967 – Första spadtaget för Ölandsbron tas.

Ölandsbron är en bilbro i Sverige som går över Kalmarsund, mellan Kalmar på fastlandet och FärjestadenÖland i Östersjön.

Den är en 6 072 meter lång balkbro och har en segelfri höjd på 36 meter och en fri brobredd på 13 meter. Högsta höjd 41,69 meter, lägsta höjd 6,65 meter. Bron är byggd av armerad betong i 155 spann varav högbrodelen i 6 spann om 130 meters spännvidd. Den är Sveriges längsta bro, om man bara jämför de brodelar som befinner sig på svenskt territorium (Öresundsbron, som är längre, är delvis byggd på danskt territorium).

Vägen som går över bron är länsväg 137, vilken ansluter till E22 på fastlandet, och länsväg 136 på Öland.

Planen på en fast förbindelse mellan Öland och det svenska fastlandet hade funnits länge och ledde till ett flertal motioner i Sveriges riksdag och utredningar. Det första konkreta förslaget redovisades 1932. Det var dock inte förrän den 18 november 1966 som Sveriges regering fastställde en plan för byggande av storbroar, och i denna plan ingick Ölandsbron.

Första spadtaget togs på Smålandssidan av Sveriges dåvarande kommunikationsminister Svante Lundkvist (s) den 30 december 1967. På Ölandssidan togs det första spadtaget av framlidne riksdagsmannen Fritz Börjesson (c), som länge kämpat för att en bro skulle byggas.

Bron invigdes den 30 september 1972 och var Europas längsta bro ända till 1998, då Vasco da Gama-bron invigdes.

I samband med att beslut togs om att bygga Ölandsbron vände utflyttningen från Öland, och en stor mängd bostäder började byggas, i första hand i Färjestaden med omnejd.


Vi firar födelsedag:
1926Gösta Nordgren, Snoddas, svensk sångare, flottare och bandyspelare.


1955Sanne Salomonsen, dansk sångare.1965Heidi Fleiss, amerikansk före detta kopplerientreprenör i Beverly Hills. 1966Anna Ulrica Ericsson, svensk skådespelare TV-serien Familjen (2002) och långfilmen Fyra nyanser av brunt (2004) och Beck filmer.1974Johanna Sällström, svensk skådespelare.
Vi lämnade er:
1995Katarina Taikon, svensk författare.2006 – Saddam Hussein, 69, Iraks diktator 19792003, avrättad.
Allt för nu

Vi är överallt

1 kommentar:

Anonym sa...

jag har varit o tittat på en annan stor bro "bron"