torsdag 29 augusti 2013

Historiska händelser nu och då 29 Augusti

1945 – Vid Nürnbergprocessen offentliggör åklagarsidan listan på anklagade krigsförbrytare.
Nürnbergprocessen var en internationell rättegång i Nürnberg som varade mellan 20 november 1945 och 1 oktober 1946. De allierade segrarmakterna i andra världskriget ställde 24 militära och politiska ledare från det besegrade Nazityskland inför rätta.

De anklagade i Nürnberg åtalades för något eller några av följande brott, med den innebörd brottstyperna har idag:
  1. Planerande av anfallskrig
  2. Brott mot freden
  3. Krigsförbrytelser
  4. Brott mot mänskligheten
Den domstolsstadga som antogs av segrarmakterna definierar domstolens uppgift som att döma krigsförbrytare från de besegrade makterna för följande, och här skiljer sig definitionerna från vad som sägs i ovanstående artiklar:
  1. Planerande av anfallskrig, det vill säga att planera, förbereda krig eller annan aggression i strid med internationella avtal
  2. Brott mot freden, det vill säga att inleda och föra krig eller annan aggression i strid med internationella avtal
  3. Krigsförbrytelser, det vill säga brott mot lagar och seder i krig. Detta inkluderar, mord, dålig behandling av och deportation av civilbefolkning på ockuperat område till slavläger, mord och dålig behandling av krigsfångar eller människor som påträffas på öppna havet, dödande av gisslan, plundring, illvillig förstörelse av städer och byar, och sådan förstörelse som inte är påkallad av militära skäl
  4. Brott mot mänskligheten, det vill säga mord, folkmord, förslavande, deportation och andra inhumana gärningar mot civilbefolkning före och under kriget, eller förföljelse på politiska, rasliga och religiösa grunder, vid förövandet av eller med samband till brott inom denna domstols jurisdiktion, oavsett om gärningarna är i strid med nationell lagstiftning i det land där de förövats
Ledare, organisatörer, uppviglare och medhjälpare delaktiga i plan eller konspiration av ovan sagda brott är kollektivt ansvariga för planens eller konspirationens utförande.

1950HMS Barbara förliser vid Böttö i Göteborgs skärgård, varvid nio kustartillerister omkommer och elva skadas.
HMS Barbara, senare HMS Hjälparen, var en bogserbåt i svenska marinen. Den 29 augusti 1950 slog hon runt och förliste i hårt väder utanför Böttö i Göteborgs skärgård. Nio kustartillerister omkom
och 11 skadades, vilket gör olyckan till en av de svåraste inom Försvarsmakten under kalla kriget. Orsaken till olyckan tros vara att fartyget var felaktigt lastat (en tung maskin stod på däck) i kombination med det hårda vädret. Fartyget bärgades och överfördes sedan från Kustartilleriet till Flottan under namnet HMS Hjälparen. Hon utrangerades 1962.


Vi firar födelsedag:
1915Ingrid Bergman, svensk skådespelare.1946Bob Beamon, amerikansk friidrottare.1958Michael Jackson, amerikansk popsångare.


1959Rebecca De Mornay, amerikansk skådespelare.1965Ella Lemhagen, svensk regissör.
Vi lämnade er:
1533Atahualpa, kejsare över Inkariket.1982Ingrid Bergman, svensk skådespelare.
Allt för nu

Vi är överallt

1 kommentar:

trollet sa...

dog hon på sin födelsedag??