tisdag 27 augusti 2013

Historiska händelser nu och då 27 Augusti

1772Tortyren avskaffas i Sverige, genom ett kungligt brev av Gustav III.
Tortyr är ett avsiktligt åsamkande av smärta eller lidande till en grad att det bedöms oacceptabelt i en politisk eller juridisk kontext. Det finns många olika åsikter om hur tortyr ska definieras samt vilken grad av lidande som ska åsamkas någon för att det ska bedömas som tortyr eller under vilka omständigheter en aktivitet kan räknas som tortyr. En generellt accepterad definition av tortyr ges av Förenta nationernas konvention mot tortyr, som definierar det som följande:

(...) varje handling genom vilken allvarlig smärta eller svårt lidande, fysiskt eller psykiskt, medvetet tillfogas någon antingen för sådana syften som att erhålla information eller en bekännelse av honom eller en tredje person, att straffa honom för en gärning som han eller en tredje person har begått eller misstänks ha begått eller att hota eller tvinga honom eller en tredje person eller också av något skäl som har sin grund i någon form av diskriminering, under förutsättning att smärtan eller lidandet åsamkas av eller på anstiftan eller med samtycke eller medgivande av en offentlig tjänsteman eller någon annan person som handlar såsom företrädare för det allmänna. Tortyr innefattar inte smärta eller lidande som uppkommer enbart genom eller är förknippade med lagenliga sanktioner.

1922Folkomröstningen om rusdrycksförbud i Sverige genomförs.
Det blev ett mycket jämnt resultat i valet och ett lägre valdeltagande än många hoppats på. 48,8% röstade för och 50,8% mot "införande av fullständigt rusdrycksförbud".

Under hela första delen av 1900-talet förekom en livlig debatt om den höga alkoholkonsumtionen i Sverige. Det ansågs att missbruket ledde till stora problem och kostnader för samhället och även för enskilda personer.

Nykterhetsrörelsen växte sig allt starkare. 1907 avslogs en motion i riksdagen om totalt rusdrycksförbud. Sveriges Nykterhetssällskaps representantförsamling anordnade efter detta en alternativ folkomröstning. Nära två miljoner deltog och hela 99 % röstade för ett förbud.
1911 började riksdagen utreda frågan om att begränsa försäljningen eller införa ett totalförbud. Ett sätt att begränsa tillgången till alkohol var motboken som Ivan Bratt införde på AB Stockholmssystemet 1913, något som 1917 infördes i hela landet.

1921 införde riksdagen möjlighet att anordna rådgivande folkomröstningar för att på detta sätt öka demokratin. Den svenska nykterhetsrörelsen var starkt pådrivande i frågan om en folkomröstning om detta förbud, och nu fanns möjlighet därtill.


Vi firar födelsedag:
1932François Bronett, svensk cirkusdirektör.


1934Sven Tumba, svensk hockeylegend.1953Peter Stormare, svensk skådespelare.1965E-type, svensk sångare och låtskrivare.


1976Sarah Chalke, kanadensisk skådespelare.
Vi lämnade er:
1981Valerij Charlamov, sovjetisk ishockeyspelare omkom i en bilolycka endast 33 år gammal.2008Lennart Swahn, svensk programledare.
Allt för nu

Vi är överallt

1 kommentar:

Anonym sa...

ja tänk o det är fortfaradne stora kostnader för samhället på grund av spriten:)