torsdag 5 september 2013

Historiska händelser nu och då 5 September

322 f.Kr.Krateros anländer med en flotta och besegrar atenarna i slaget vid Krannon. Detta slag markerar Antipaters totala seger i det lamiska kriget.

Lamiska kriget var ett krig i antikens Grekland. Det har fått sitt namn av staden Lamia i dagens Fthiotis, kring vilken kriget utspelade sig.
Vid underrättelsen om Alexander den stores frånfälle år 323 f.Kr. trodde grekerna stunden vara kommen att avkasta det makedonska oket. Ett stort antal grekiska stater slöt sig samman och uppsatte under atenaren Leosthenes befäl en förbundshär. Antipatros, som vid denna tid förde styret i Makedonien, ryckte in för att kväsa upproret, men han blev slagen och inneslöt sig i det starkt befästa Lamia i södra Thessalien, där han länge belägrades av de förbundna grekerna. Sedan Leosthenes stupat och då den makedonske fältherren Leonnatos framryckte till Antipatros undsättning, måste belägringen hävas, och Antipatros drog sig tillbaka mot den makedonska gränsen för att invänta förstärkningar.

Vid Krannon i mellersta Thessalien kom det åter till strid år 322 f.Kr., i vilken de förbundna grekerna led nederlag. När Antipatros sedermera erbjöd sig att underhandla med varje stat särskilt, ledde detta inom kort till förbundshärens upplösning. Antipatros ryckte fram mot Aten, som måste sluta fred på synnerligen hårda villkor, bland annat måste de mottaga en makedonsk besättning på kullen Munychia i Piraeus samt utlämna Demosthenes, Hypereides och andra talare som hade eggat folket till resning mot Makedonien.


1977 – Den västtyska terroristgruppen Baader-Meinhof-ligan kidnappar den västtyska arbetsgivareföreningens ordförande Hanns-Martin Schleyer, och kräver i utbyte mot dennes frigivande att de medlemmar av terroristgruppen som är fängslade skall släppas.

Röda armé-fraktionen (tyska: Rote Armee Fraktion), förkortat RAF och på ett tidigt stadium känt som Baader-Meinhof-ligan, var den mest aktiva av 1970-talets vänster-terroristorganisationer.
RAF var verksamt mellan 1970 och 1998 och mördade 34 människor. Hösten 1977, vilken kom att kallas tysk höst, genomförde RAF ett stort antal aktioner, vilket ledde till en regeringskris. Många av dess medlemmar satt fängslade under 1970-talet, och flera av dem dog i fängelse under omständigheter som förorsakat olika mer eller mindre trovärdiga konspirationsteorier, se Dödsnatten.

Under hösten 1977 följde kidnappningen av Hanns-Martin Schleyer, en före detta nazist och mäktig industrialist samt den dramatiska kapningen av Lufthansa-planet Landshut. Händelserna hösten 1977 brukar kallas Deutscher Herbst (tysk höst). De ledande personerna i den andra generationen var Christian Klar och Brigitte Mohnhaupt. Kidnappningen drog ut på tiden; vad som skulle ha varat några dagar blev över en månads väntan på ett slut. När utvecklingen inte gick RAF:s väg valde man att mörda Schleyer, och hans lik hittades senare i bagageutrymmet på en bil i franska Mulhouse.


Vi firar födelsedag:
1940Raquel Welch, amerikansk skådespelare.1946Freddie Mercury, brittisk musiker, sångare i Queen.1963Kristian Alfonso, amerikansk skådespelare mest känd för rollen som Hope Williams Brady i serien Våra bästa år.1966Karin Bjurström, svensk skådespelare och sångare.1975Rose McGowan, amerikansk skådespelare mest känd för rollerna Paige Matthews i TV-serien Förhäxad och Tatum Riley i Wes Cravens Scream.
Vi lämnade er:
1988Gert Fröbe, tysk skådespelare, mest känd för titelrollen i James Bond-filmen Goldfinger.1997Moder Teresa, katolsk nunna, mottagare av Nobels fredspris 1979.

Saliga Teresa av Calcutta


Allt för nu

Vi är överallt

Inga kommentarer: