tisdag 1 april 2014

Historiska händelser nu och då 1 April

1905 – I Tyskland införs en lag, genom vilken bokstavskombinationen SOS införs som allmän nödsignal vid telegrafering med morsealfabetet. Året därpå antas den som internationell konvention, vilket träder i kraft 1908. Den tidigare nödsignalen CQD, som har föreslagits av the Marconi Company 1904, men aldrig officiellt antagits som internationell standard, försvinner därmed snart (exempelvis skickas vid Titanics förlisning 1912 både CQD och SOS, men det är en myt att det skulle ha varit första gången SOS användes – däremot var det troligtvis sista gången CQD användes).


Hoppa till: navigering, sök
CQD är en tidigare brittisk nödsignal som också användes som morsekod. Morsekoden var (-   -- --   -- --   --   -- --   --   -- -- -). CQD har påståtts betyda Come Quick Danger eller Come Quickly Distress men detta är en efterkonstruktion. Från början hade de flesta telegrafister sina rötter vid järnvägs- eller posttelegrafen. Där användes CQ som en allmän anropssignal till alla telegrafstationer. År 1904 kom därför Marconiföretagen med förslaget att använda CQ följt av D som då skulle stå för distress som nödsignal. Meningen med CQD skulle då vara Allmänt anrop, nöd.


Signalen är ersatt med den internationella nödsignalen SOS som från början togs fram i Tyskland. Sedan 1906 hade SOS varit den internationella nödsignalen men i Storbritannien var man konservativa om denna nödsignal och fortsatte att använda den några år efter att SOS blivit internationell nödsignal. När Titanic gick under 1912 sändes både nödsignalerna CQD och SOS för att så många mottagare som möjligt skulle uppfatta nödsituationen. Det var även detta år som USA officiellt antog SOS som nödsignal.


SOS är den allmänna bokstavsbeskrivningen för den internationella nödsignalen i morsekod (- -- -- --   --   --   -- -- -- -). SOS ska, till skillnad från bokstavsgrupper i andra sammanhang, sändas utan bokstavsmellanrum. Det formellt korrekta sättet att skriva signalen är med en horisontell linje över bokstäverna: SOS, vilket anger att signalen skall ses om en odelad helhet och inte tre enskilda tecken.


SOS används primärt inom radiotelegrafi, men kan användas och uppfattas som nödsignal oberoende av signalmedium. Signalen är lätt att sända också med till exempel vissla eller lampa.


Vid internationella radiokonferensen i Berlin 1906 föreslog tyskarna SOE som nödsignal. Signalen var redan antagen i Tyskland som allmänt anrop. Då bokstaven E ansågs för kort (en enda punkt i morsekod) antogs som internationell standard en mera rytmisk signal, med tre korta, tre långa och tre korta tecken sända i en följd. Signalen togs i bruk den 1 juli 1908.


Trots den populära teorin att SOS står för Save Our Souls, står inte SOS för någonting, utan skapades alltså för att vara så enkel som möjligt att signalera vid en eventuell olycka (uttrycket är en så kallad backronym och minnesregel). SOS ersatte 1908 den tidigare nödsignalen CQD (-   -- --   -- --   --   -- --   --   -- -- -). Myten om att Titanic skulle ha varit det första skepp att använda signalen kommer troligen från att britterna var ytterst konservativa med nödsignalerna och telegrafist Jack Phillips sände CQD och SOS alternerat under Titanics undergång. Även om det inte var första gången SOS användes kan det mycket väl ha varit sista gången CQD användes. Internationellt bestämdes nämligen att SOS skulle vara den enda nödsignalen via morsekod.
1924 – Den tyske nazistledaren Adolf Hitler döms till fem års fängelse för sin delaktighet i den misslyckade statskuppen i München i november året innan. Han blir frigiven efter endast nio månader, men under fängelsetiden skriver han första delen av sitt politiska manifest Mein Kampf.


Under den 24 dagar långa rättegången, som varade från den 26 februari till den 1 april 1924, lyckades Hitler framstå som en martyr som stått upp emot de politiker som förrått Tyskland när Versaillesfreden slöts i juni 1919. Anklagelsen för högförräderi lyckades han i sitt försvar manipulera till fosterlandskärlek. Den 1 april 1924 dömdes han till det mildaste straffet, fem års fängelse. Han avtjänade dock endast nio månader av straffet, och frisläpptes den 20 december 1924. Rättegången blev mycket uppmärksammad i de tyska tidningarna och även internationellt då den bevakades av utländska korrespondenter.


Hitler var internerad i fängelset i Landsberg, sex mil väster om München. I fängelset höll Hitler politiska diskussioner med de andra dömda nazisterna och skrev där boken Mein Kampf. NSDAP, som förbjöds, föll sönder utan honom, vilket passade honom utmärkt eftersom ingen då kunde hota hans ledarposition när han kom ut. Han avsade sig formellt ordförandeposten i partiet för att blidka myndigheterna.


Hans första tal efter frigivningen, som han höll i februari 1925, samlade 4 000 åhörare. Han grundade partiet på nytt ett år senare, nu med oinskränkt makt. Och istället för att med kupp ta makten var nu hans påstådda mål att lyckas demokratiskt: "Om det tar längre tid att rösta bort dem än att skjuta bort dem, så är resultatet i alla fall garanterat av deras egen konstitution. Varje laglig process är långsam. Förr eller senare skall vi ha majoriteten – och sedan Tyskland."
Vi firar födelsedag:
1927Jacques Mayol, fransk fridykare (död 2001)

1938Ali MacGraw, amerikansk skådespelare

1954Mats Ronander, svensk musiker

1965Tomas Alfredson, svensk regissör

1968Lasse Karlsson, svensk ståuppkomikerVi lämnade er:
1984Marvin Gaye, 45, amerikansk soul-, blues- och R&B-sångare (född 1939)

2009Arne Andersson, 91, svensk löpare och folkskollärare (född 1917)

Allt för nu


Vi är överallt

Inga kommentarer: