fredag 7 juni 2013

Historiska händelser nu och då 7 Juni

1905 – Det norska stortinget deklarerar ensidigt en upplösning av unionen mellan Sverige och Norge. Sedan 1890-talet har den så kallade konsulatsfrågan varit en stridsfråga mellan de båda länderna (Norge har krävt att få ha egna, norska konsulat i utlandet, vilket Sverige har motsatt sig, då man inom unionen vill ha gemensamma konsulat). Den 27 maj har stortinget till kung Oscar II skickat ett lagförslag om ett eget norskt konsulatsväsende, vilket kungen vägrar godkänna. Den norska regeringen har då lämnat in sin avskedsansökan, vilken kungen dock också vägrar godkänna, eftersom han inte kan utnämna någon ny norsk regering (eftersom inga norska riksdagsledamöter vill ingå i en sådan). Då kungen inte kan utnämna någon ny norsk regering anser stortinget att kungen inte längre kan fullgöra sina skyldigheter som norsk kung och att den norska kungamakten därför har upphört att fungera, vilket leder till att man därför säger upp unionen med Sverige. Svenska tidningar talar om att Norge har gjort revolution och ett krig mellan Sverige och Norge verkar nära förestående. Emellertid möts svenska och norska delegater för förhandlingar i Karlstad i september och unionen upplöses formellt på fredlig väg den 26 oktober.

1940 – Då britterna drar tillbaka sitt stöd till Norge väljer den norske kungen Håkon VII att landet ska ge upp motståndet mot den tyska invasionen, som har inletts två månader tidigare. Kungen och hans familj går med regeringen i exil och flyr till London och tre dagar senare kapitulerar de sista norska styrkorna. Under de fem åren fram till befrielsen upprättas en tyskvänlig, norsk nazistregering, ledd av Vidkun Quisling, vilken dock endast erkänns av Tyskland och dess allierade (de allierade erkänner exilregeringen i London som Norges lagliga regering). Under ockupationen bedrivs också omfattande sabotageverksamhet mot tyskarna i Norge. Samma dag 1945, en månad efter Norges befrielse, återvänder kungen och kungafamiljen och möts då av jublande människomassor.


Vi firar födelsedag:
1893Gillis Grafström, svensk konståkare (död 1938)

Gillis Grafström, 1931.

1917Dean Martin, amerikansk sångare och skådespelare (död 1995)

Dean Martin i filmen Rio Bravo 1959

1940Tom Jones, brittisk sångare1958Prince Rogers Nelson, amerikansk sångare, musiker och låtskrivare med artistnamnet Prince1978Mini Andén, svensk fotomodell, skådespelare och programledare

MiniAndenJune09.jpg

1981Anna Kurnikova, rysk tennisspelare
Vi lämnade er:
1876Josefina av Leuchtenberg, 69, drottning av Sverige och Norge 1844–1859 (gift med Oscar I) (född 1807)2002Signe Hasso, 86, svensk-amerikansk skådespelare (född 1915)

Signe-hasso.jpg


Allt för nu

Vi är överallt

Inga kommentarer: