måndag 18 mars 2013

Historiska händelser nu och då 18 Mars

Edit: Det blev lite fel med dagens historia detta hände 1 Mars

1932 – Den amerikanske flygaren och författaren Charles Lindberghs ett och ett halvt-årige son Charles Jr. blir kidnappad. Trots att en lösesumma begärs och trots föräldrarnas vädjan hittas pojken den 12 maj mördad i ett dike inte långt från Lindberghs hem. 1935 grips snickaren Bruno Hauptmann, som året därpå döms skyldig till brottet och avrättas. På senare tid har det dock ifrågasatts om Hauptmann verkligen var kidnapparen.

Charles Lindbergh

 
Charles Jr


Bruno Hauptmann

Detta hände därimot

1848 – I efterdyningarna av februarirevolutionen i Paris samlas stora folkmassor i Stockholm och kräver politiska reformer och allmän rösträtt (vissa även att monarkin ska avskaffas). Folkmassan krossar fönster i De la Croix’ stora sal vid Brunkebergstorg, där en bankett hålls för att diskutera situationen i huvudstaden, och man hotar att ta sig in i byggnaden. Överståthållare Jakob Wilhelm Sprengtporten lyckas med militärens hjälp rensa torget och arrestera några av revolutionärerna, trots att folkmassan svarar med stenkastning. Kung Oscar I lyckas tillfälligt lugna folkmassan genom att lyssna på deras krav och klagomål och beordra att de arresterade ska frisläppas. Då oroligheterna fortsätter dagen därpå beordras dock militären öppna eld mot folkmassan och 18 demonstranter dödas i tumultet. Händelserna, som går till historien som marsoroligheterna, leder till att den tidigare liberale och framsynte kungen blir mer konservativ och motståndare till reformer.

Allt för nu

Vi är överallt

Inga kommentarer: